Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Co to znaczy „czyste serce”? Jakimi cechami powinien wykazywać się człowiek o „czystym sercu”

Jezus powiedział w swym Kazaniu na górze m.in.: „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą”. To czyste serce charakteryzuje tych ludzi, którzy podporządkowali swą wolę i umysł do Bożej woli świętości w dziedzinach miłości, czystości -  będącej równoznaczną z poprawnością płciową - oraz umiłowaniu prawdy i praworządności w wierze.

Pomiędzy czystością ducha, ciała i wiary istnieje związek i zależność, ponieważ by można było mówić o czystości ciała i wiary, niezbędna jest czystość ducha. Jezus uczy nas, że każdy człowiek o czystym sercu będzie mógł zjednoczyć się z Ojcem w niebie. 

Człowiek o czystym sercu powinien przede wszystkim kierować się w życiu wszystkimi zaleceniami, które zesłał sam Bóg w Starym Testamencie oraz tymi przekazanymi przez Syna, a które zapisane są w Nowym  Testamencie. Jeśli bowiem postępuje się tak, jak nakazał tego sam Ojciec, serca nie splami grzech, a z upadków, które nieuniknione są w świecie doczesnym, bardzo szybko będzie się można podźwignąć.

Czyste serce oznacza również postępowanie zgodne z głosem prawego sumienia, ponieważ on kieruje człowieka w odpowiednią stronę i nie pozwala zabłądzić pośród fałszywych pokus. Ten, kto słucha swego sumienia napełnionego przez Ducha Świętego, zawsze dokona właściwego wyboru, który zgodny będzie z tym, co podoba się Bogu.

Ludzie o czystym sercu w swym życiu kierują się nadrzędną zasadą miłości, zarówno do Boga, jak i bliźniego. Miłość do Boga wiąże się zawsze z głęboką wiarą, słuchaniem przesłania zawartego w Piśmie Świętym oraz postępowaniu na wzór Jego Syna. Miłość do bliźniego zaś jest również wyrazem miłości do Ojca, ale też pozwala rozjaśniać życie ludziom, których spotykamy na swej drodze. Nie chodzi tu tylko o miłość do najbliższych osób, ale do każdego człowieka.

Człowiek o czystym sercu promieniuje dobrem, nigdy świadomie nie krzywdzi nikogo i niczego, zawsze pomaga ludziom, jest podporą dla innych oraz stara się czynić swoje życie jak najlepszym i wartościowym. 

Podobne wypracowania do Co to znaczy „czyste serce”? Jakimi cechami powinien wykazywać się człowiek o „czystym sercu”