Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Grzech - co znaczy, że każdy grzech można nazwać grzechem społecznym? Jak można reagować na własny grzech? Wypracowanie

Grzech to wykroczenie przeciwko prawdzie, rozumowi, prawemu sumieniu, to brak prawdziwej miłości do Boga i ludzi poprzez niewłaściwe przywiązanie do jakichś dóbr. Grzech nie tylko rani samego grzesznika i w ten sposób jest czynem indywidualnym, ale również w solidarność ludzką. W znaczeniu prawdziwym grzech to akt konkretnej osoby  i wywołuje najpierw i przede wszystkim skutki w niej samej. Jednak ze względu na ludzką solidarność grzech jednej osoby w jakiś sposób dotyczy wszystkich ludzi. Ponieważ dusza ludzka upadająca przez grzech pociąga za sobą inne dusze Wspólnoty. Każdy grzech, bez względu na to jak bardzo indywidualny, odbija się na dobru wszystkich ludzi, ma więc charakter społeczny.

Grzechem społecznym jest też występowanie przeciwko bliźniemu. Godzi on w Boga poprzez brak miłości do drugiego człowieka. Należą tu wykroczenia jednostki przeciw Wspólnocie oraz Wspólnoty przeciw człowiekowi. Grzechem społecznym są wszelkie wykroczenia przeciwko prawom osoby ludzkiej, ale i dobru wspólnemu. 

Grzech społeczny to także wykroczenia jednych wspólnot ludzi przeciwko innym, co nie jest w zgodzie z wolą Bożą zakładającą pokój na ziemi, wolność, braterstwo. Występowanie jednych grup społecznych przeciwko drugim, jednych państw przeciw innym – to grzech wymierzony przeciwko społecznościom.

Na popełnione własne grzechy należy reagować przede wszystkim szczerą spowiedzią oraz sumiennym wypełnieniem pokuty, która obejmuje zarówno dokładne zrealizowanie zadania postawionego przez kapłana i zadośćuczynienie za to, czego się dopuściło. By grzech nie rozrastał się w sercu, należy wyznać go Bogu w konfesjonale i szczerze za niego żałować.

W drugiej kolejności trzeba starać się nie popełnić w przyszłości tego samego występku przeciw Ojcu i bliźnim. Trzeba mieć w pamięci, że sprawiło się wielki ból Stwórcy, dlatego człowiek powinien nie dopuszczać do powtórzenia takiego zachowania. Należy również mieć w duszy przykaz godnego życia, które polegać ma na wypełnianiu przykazań i słowa Bożego.

Podobne wypracowania do Grzech - co znaczy, że każdy grzech można nazwać grzechem społecznym? Jak można reagować na własny grzech? Wypracowanie