Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

W jaki sposób człowiek może wielbić Boga? Wypracowanie

Bóg jest istotą najwyższą, jest Początkiem i Końcem wszystkiego. Jest On naszym Ojcem, Stwórcą człowieka, któremu ofiarował panowanie nad ziemią. Bóg dał nam również swego Syna, aby każdy dla kogo będzie On drogą, prawdą i życiem, mógł żyć w wiecznej szczęśliwości. Ponieważ to Jemu zawdzięczamy zarówno życie doczesne, którego istotą jest wolna wola, a także możliwość życia wiecznego, Bogu należy się nie tylko nasz szacunek, ale i uwielbienie.

Pana Boga można wielbić na wiele różnych sposobów. Jednym z nich może być udział we Mszy św. Podczas wspólnego celebrowania liturgii, kiedy dokładnie wsłuchujemy się w słowo Boże, kiedy wyznajemy naszą wiarę, możemy nie tylko być bliżej Boga, ale i wielbić go dzięki prawdziwemu przeżywaniu w sercu spotkania z nim.

Wielbić Ojca można też w modlitwie powiadanej z głębi duszy. Taka modlitwa może być odmawiana razem ze Wspólnotą, ale także i przede wszystkim w cichości ducha. Codzienne dziękowanie Bogu za dary zsyłane w każdej chwili życia i wychwalanie Go, to wyraz uwielbienia i miłości do Stwórcy.

Bóg wielbiony może być także poprzez miłość do bliźnich, wobec których nie grzeszymy, których szanujemy. Poprzez właściwe traktowanie innych ludzi postępuje się zgodnie z tym, co powiedział Bóg, a posłuszeństwo Jego woli, to jeden z elementów, które składają się na wielbienie Jego wspaniałości.

Wreszcie wielbienie Boga może odbywać się poprzez właściwe postępowanie w życiu - kierowanie się tym, co zostało zapisane w obydwu Testamentach Pisma Świętego. Również dotyczy to wyboru kierunku życiowego, ponieważ kochając Boga i wielbiąc Go, to Jezus staje się światłem, które rozpromienia mroki życia. Miłość do Syna Bożego, powierzanie Mu swej ziemskiej egzystencji to dowód uwielbienia Ojca.

Uwielbiać Boga można też poprzez składanie czci i oddawanie się w opiekę Maryi. Matka Boża droga sercu Bożemu to kolejna osoba, poprzez którą nasza dusza wznosi się do Boga. Ta, która dała życie Jezusowi, którą Ojciec w niebie uczynił Matką wszystkich matek, powinna być naszą ostoją, a miłość do niej - czystą miłością do Boga.

Podobne wypracowania do W jaki sposób człowiek może wielbić Boga? Wypracowanie