Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

W jaki sposób człowiek może wielbić Boga? Wypracowanie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Bóg jest istotą najwyższą, jest Początkiem i Końcem wszystkiego. Jest On naszym Ojcem, Stwórcą człowieka, któremu ofiarował panowanie nad ziemią. Bóg dał nam również swego Syna, aby każdy dla kogo będzie On drogą, prawdą i życiem, mógł żyć w wiecznej szczęśliwości. Ponieważ to Jemu zawdzięczamy zarówno życie doczesne, którego istotą jest wolna wola, a także możliwość życia wiecznego, Bogu należy się nie tylko nasz szacunek, ale i uwielbienie.

Pana Boga można wielbić na wiele różnych sposobów. Jednym z nich może być udział we Mszy św. Podczas wspólnego celebrowania liturgii, kiedy dokładnie wsłuchujemy się w słowo Boże, kiedy wyznajemy naszą wiarę, możemy nie tylko być bliżej Boga, ale i wielbić go dzięki prawdziwemu przeżywaniu w sercu spotkania z nim.

Wielbić Ojca można też w modlitwie powiadanej z głębi duszy. Taka modlitwa może być odmawiana razem ze Wspólnotą, ale także i przede wszystkim w cichości ducha. Codzienne dziękowanie Bogu za dary zsyłane w każdej chwili życia i wychwalanie Go, to wyraz uwielbienia i miłości do Stwórcy.

Bóg wielbiony może być także poprzez miłość do bliźnich, wobec których nie grzeszymy, których szanujemy. Poprzez...

Podobne wypracowania