Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Czy chrześcijanin może się smucić? Czy istnieje błogosławiony smutek? Wypracowanie

Chrześcijanin tak, jak każdy wyznawca którejś z religii czy też niewierzący w nic, ma prawo do odczuwania smutku, żalu. Jednak w przypadku chrześcijan smutek nie tylko nie jest czymś złym, ale nawet zasługuje na miano błogosławionego, czyli świętego.

Jezus Chrystus w Kazaniu na górze wypowiedział osiem błogosławieństw skierowanych do ludzi, które określają to, kto  będzie miał prawo do świętości wraz z Bogiem w Jego Królestwie. Wśród nich znalazło się zdanie: „Błogosławieni ci, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni”.

Okazuje się więc, że już sam nasz drogowskaz życiowy, którym jest Jezus, zapowiedział, że człowiek, który na ziemi, w żuciu doczesnym, odczuwa jego ciężar, doznając smutku, otrzyma zadośćuczynienie w przyszłym życiu.

Ludzie, których życie jest ciężkie, naznaczone problemami, których dusza nieustannie doznaje katuszy, to ci, którzy wraz z innymi wymienionymi w pozostałych błogosławieństwach, będą w pierwszej kolejności mogli oglądać oblicze Boga.

Jezus i Bóg mają być światłem dla doczesności. To właśnie świadomość życia wiecznego wraz z Synem przy boku Ojca, razem z Maryją, powinna dawać ukojenie w trudach przeżywania ziemskiej egzystencji. 

W taki właśnie sposób wierzący w miłość Bożą otrzymali nadzieję i jasność pośród mroków życia. Ponieważ niezależnie od tego, jak źle czujemy się obecnie, niezależnie od ogromu cierpienia i przytłoczenia balastem utrapień, w Królestwie Bożym wszystkie troski znikną, a zastąpi je  niekończąca się radość, dobro i wielka miłość pochodzące od Boga.

Nie bójmy się więc odczuwać w sercu niedoli, nie myślmy, że zostanie to odebrane jako niewdzięczność z naszej strony. Bóg wie, że przyszło nam żyć z ciężarem grzechu i smutku, ponieważ sam ukarał w ten sposób pierwszych ludzi i ich potomstwo. Jezus wyznał, że cierpiący powinni uznawać się za ludzi szczęśliwych, ponieważ smutek doczesny, to smutek błogosławiony, otwierający wrota do raju.

Podobne wypracowania do Czy chrześcijanin może się smucić? Czy istnieje błogosławiony smutek? Wypracowanie