Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Czy chrześcijanin może się smucić? Czy istnieje błogosławiony smutek? Wypracowanie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Chrześcijanin tak, jak każdy wyznawca którejś z religii czy też niewierzący w nic, ma prawo do odczuwania smutku, żalu. Jednak w przypadku chrześcijan smutek nie tylko nie jest czymś złym, ale nawet zasługuje na miano błogosławionego, czyli świętego.

Jezus Chrystus w Kazaniu na górze wypowiedział osiem błogosławieństw skierowanych do ludzi, które określają to, kto  będzie miał prawo do świętości wraz z Bogiem w Jego Królestwie. Wśród nich znalazło się zdanie: „Błogosławieni ci, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni”.

Okazuje się więc, że już sam nasz drogowskaz życiowy, którym jest Jezus, zapowiedział, że człowiek, który na ziemi, w żuciu doczesnym, odczuwa jego ciężar, doznając smutku, otrzyma zadośćuczynienie w przyszłym życiu.

Ludzie, których życie jest ciężkie, naznaczone problemami, których dusza nieustannie doznaje katuszy, to ci, którzy wraz z innymi wymienionymi w pozostałych błogosławieństwach, będą w pierwszej kolejności mogli oglądać oblicze Boga.

Jezus i Bóg mają być światłem dla doczesności. To właśnie świadomość życia wiecznego wraz z Synem przy boku Ojca, razem z Maryją, powinna dawać ukojenie w trudach przeżywania ziemskiej egzystencji. 

W taki właśnie sposób wierzący w miłość Bożą otrzymali nadzieję i jasność pośród mroków życia. Ponieważ niezależnie od tego, jak źle czujemy się obecnie, niezależnie od ogromu cierpienia i przytłoczenia balastem utrapień, w Królestwie Bożym wszystkie troski znikną, a zastąpi je  niekończąca się radość, dobro i wielka miłość pochodzące od Boga.

Nie bójmy się więc odczuwać w sercu niedoli, nie myślmy, że zostanie to odebrane jako niewdzięczność z naszej strony. Bóg wie, że przyszło nam żyć z ciężarem grzechu i smutku, ponieważ sam ukarał w ten sposób pierwszych ludzi i ich potomstwo. Jezus wyznał, że cierpiący powinni uznawać się za ludzi szczęśliwych, ponieważ smutek doczesny, to smutek błogosławiony, otwierający wrota do raju.

Podobne wypracowania