Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

W jaki sposób człowiek może zapewnić sobie udział w świętości Boga?

Wszyscy ludzie zostali powołani do życia chrześcijańskiego oraz doskonalej miłości. W Ewangelii wg św. Mateusza przeczytać można słowa Jezusa: „Bądźcie […] doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski” (5, 48) - jest to wezwanie wszystkich wiernych do świętości. 

Aby taką doskonałość w świętości osiągnąć, należy być we wszystkim posłusznym woli Bożej, a przez to z całego serca poświęcać się chwale Boga i służbie drugiemu człowiekowi. Taka świętość dotycząca każdego chrześcijanina z osobna oraz całej Wspólnoty Kościoła może wydać obfite owoce.

Bóg wzywa wszystkie swe dzieci do świętości, ponieważ powiedział: „Bądźcie świętymi, jak i Ja jestem Święty” (Wj 22, 30). Pragnie On dzielić się ze wszystkimi stworzonymi przez siebie i na swój wzór istotami tym, co ma sobie najwspanialszego. 

Droga do świętości i doskonałości wiedzie przede wszystkim  poprzez Chrystusa – coraz większe zjednoczenie z Nim. Zjednoczenie takie ma wymiar mistyczny, ponieważ stanowi uczestnictwo w misterium Trójcy Świętej.

Świętość osiągać można jedynie przez Krzyż. Nie ma bowiem świętości bez wyrzeczenia  i ciągłej walki duchowej.  Dzięki takiej postawie dokonuje się nieustannie postęp wewnętrzny, dusza doskonali się, wspina na wyżyny, staje się coraz pełniejszym i wspanialszym tworem.

Świętość jest udziałem w życiu Bożym, a to można uczynić głównie poprzez życie zgodnie z zaleceniami, jakie Bóg nam zostawił i nakazał. Wobec tego sensem życia powinno stać się kierowanie według woli Stwórcy. Oznacza to oddanie zupełne swej egzystencji Bogu. 

Poprzez grzechy i zaniedbania wobec Boga i ludzi niszczy się możliwość udziału w Bożej świętości, ponieważ złe uczynki oddalają od Ojca, zrywają więzi, jakie wytworzyło się dzięki właściwemu zachowaniu. Dlatego też należy zawsze słuchać głosu sumienia, które nie pozwala czynić zła i występku. Wybór właściwych wartości sprzyja osiąganiu doskonałości Bożej. 

Podobne wypracowania do W jaki sposób człowiek może zapewnić sobie udział w świętości Boga?