Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Chrześcijaństwo – misje w Afryce – opracowanie tematu

Na świecie jest jeszcze wiele rejonów, do których nie dotarły wieści o Chrystusie, słowie Bożym, o tym, że dusza pragnąca Boga będzie mogła oglądać go w niebie. Lub też w rejonach tych nadal bardzo dużo pracy należy włożyć w proces chrystianizacji.

Działalność misyjna jest jedną z form działalności Kościoła, która polega na głoszeniu przez kapłanów-misjonarzy Ewangelii oraz zakładaniu kościołów wśród ludności niechrześcijańskiej.

Misje organizowane są do krajów Trzeciego Świata w tym Afryki, gdzie nie tylko niesiona jest wiara w Boga, ale również pomoc materialno-sanitarna, ponieważ są to miejsca bardzo dotknięte przez klimat oraz choroby, bardzo słabo lub w ogóle nierozwijające się.

We Francji 5 grudnia 1856 roku powstało dzięki inicjatywie ks. bp. Melchiora de Marion-Brésillaca Stowarzyszenie Misji Afrykańskich, które rozpoczęło działalność, podług decyzji Stolicy Apostolskiej, w Sierra Leone. Następnie celem misji, która ruszyła do Beninu było poznawanie języka, obyczajów i tradycji ludności tubylczej, założenia szkoły oraz ośrodka zdrowia, a także kształcenie katechetów i budzenie powołań kapłańskich. 

Również w Polsce organizowane są misje afrykańskie, głównie przez braci należących do różnych zakonów.  Bracia Mniejsi kapucyni z Krakowa prowadzą działalność na terenie Czadu i Republice Afryki Środkowej. Do zadań, które wykonują, należy praca w szkołach formacyjnych dla przyszłych katechistów i kapłanów oraz  jako duszpasterze w wielu miejscowościach należących do misji, angażują się w oświatę i edukację młodzieży.

Paulini zaś niosą słowo Boże w Kamerunie i RPA od roku 1991. Zwłaszcza w RPA  zorganizowali szczególny ośrodek kultu Matki Boskiej Jasnogórskiej, która stała się dla tamtejszych mieszkańców punktem odniesienia w życiu. Ojcowie stacjonujący w miejscowościach tych dwóch krajów, które położone są w buszu, rozwijają cały czas duszpasterstwo poprzez organizowanie chórów i grup modlitewnych. Duszpasterstwo bierze pod swe skrzydła zarówno dzieci, jak i dorosłych.

Podobne wypracowania do Chrześcijaństwo – misje w Afryce – opracowanie tematu