Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Wymień kilka przykładów działania Boga Opiekuna i Wybawcy

Bóg to nie tylko wszechmocna istota, która jest początkiem i końcem wszystkiego, to przede wszystkim nasz dobry i sprawiedliwy Ojciec, do którego zawsze zwrócić się można o radę i pomoc. Pan jest naszym troskliwym opiekunem, który wybawił nas i wybawia.

Największym dowodem na to, że Bóg jest naszym wybawcą jest fakt śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Większej łaski i dowodu miłości nie mogliśmy otrzymać. Bóg poprzez przelanie krwi swego Jedynego Syna spowodował, że po śmierci, która wieńczy doczesne godne życie skierowane ku Niemu, dusza może cieszyć się oglądaniem majestatu Pana i wraz z Nim na wieczność przebywać tam, gdzie jaśnieje światło dobra i szczęścia.

Ofiara złożona przez Boga w niebie i Syna, Boga-człowieka na ziemi to wybawienie całej grzesznej ludzkości od jej potknięć i skutków błądzenia. Ciężar niesionego przez Jezusa krzyża naszych grzechów, na którym i za który Jezus oddał swe życie, sprawiły, że ludzie mogli poczuć się wolni od przyciągającego ich do ziemi balastu.

Bóg-Opiekun sprawił, że po latach niewoli Jego ukochany naród uzyskał wreszcie wolność. Tak mówi prolog do Dziesięciu Przykazań: „Jam Jest Pan Bóg twój, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli”. Dzięki Bożemu planowi Izraelici pod przewodnictwem Mojżesza opuścić mogli Egipt i stać wreszcie ludźmi wolnymi.

Wzorem narodu wybranego Bóg pomógł również Polakom odzyskać ich dom, który przez 123 lata znajdował się  w rękach zaborców. Wznoszone do Boga i Maryi prośby podczas powstań, wojen, potwornego ucisku Sowietów i Niemców, lat komunizmu zostały wysłuchane. Polska znów znajduje się jako wolny i samodzielny kraj w centrum Europy, a jej mieszkańcy mogą wreszcie cieszyć się upragnioną swobodą i pełnią praw.

Bóg jest opiekunem także w zwyczajnych, codziennych troskach i problemach, które nas dotykają. Wystarczy, że człowiek zwróci się do Ojca w modlitwie, spotka z Nim w kościele, odnajdzie Go w drugim człowieku, który podaje pomocną dłoń. Bóg czuwa i zawsze jest blisko, by ludzie mogli poczuć Jego troskę.

Podobne wypracowania do Wymień kilka przykładów działania Boga Opiekuna i Wybawcy