Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Kogo dzisiaj ludzie określają mianem proroka? Wypracowanie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Słowo prorok kojarzy się od razu z postaciami biblijnymi, a w szczególności tymi ze Starego Testamentu. Wieszczyli oni przyjście Mesjasza, który odkupi grzechy świata, dając ludziom możliwość życia wiecznego. Obecnie coraz rzadziej mówi się o prorokach – są jednak osoby, które można określić tym mianem.

Współczesnym prorokiem można określić osobę wieszczącą ważne prawdy i zmiany na świecie. Nie jest to jednak człowiek, który aby osiągnąć korzyści majątkowe wróży ludziom szczęśliwe życie. Nie jest to także osoba, której wydaje się, ze przeniknęła Boże zamiary i wieszczy rychły koniec świata. Prorok to człowiek głoszący prawdę, nie zaś chwytliwe hasła.

Kolejną ważną cechą takiej osoby jest kontakt z Bogiem. Jej proroctwa nie są wynikiem działania nieznanych sił nadprzyrodzonych, magicznych talentów czy też rozszyfrowania układu gwiazd. To człowiek ogromnej wiary, któremu ukazał się sam Chrystus, święty bądź Matka Boska.

Taka osoba doznaje ogromnej łaski. Poznaje tajemnicę dotychczas nieznaną nikomu. Ma ona dokładne wytyczne co do jej przekazu oraz tego jak postępować po jej okazaniu. Dostają oni dokładne instrukcje, które starają się wypełnić, nawołując do pomocy wszystkich...

Podobne wypracowania