Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Kogo dzisiaj ludzie określają mianem proroka? Wypracowanie

Słowo prorok kojarzy się od razu z postaciami biblijnymi, a w szczególności tymi ze Starego Testamentu. Wieszczyli oni przyjście Mesjasza, który odkupi grzechy świata, dając ludziom możliwość życia wiecznego. Obecnie coraz rzadziej mówi się o prorokach – są jednak osoby, które można określić tym mianem.

Współczesnym prorokiem można określić osobę wieszczącą ważne prawdy i zmiany na świecie. Nie jest to jednak człowiek, który aby osiągnąć korzyści majątkowe wróży ludziom szczęśliwe życie. Nie jest to także osoba, której wydaje się, ze przeniknęła Boże zamiary i wieszczy rychły koniec świata. Prorok to człowiek głoszący prawdę, nie zaś chwytliwe hasła.

Kolejną ważną cechą takiej osoby jest kontakt z Bogiem. Jej proroctwa nie są wynikiem działania nieznanych sił nadprzyrodzonych, magicznych talentów czy też rozszyfrowania układu gwiazd. To człowiek ogromnej wiary, któremu ukazał się sam Chrystus, święty bądź Matka Boska.

Taka osoba doznaje ogromnej łaski. Poznaje tajemnicę dotychczas nieznaną nikomu. Ma ona dokładne wytyczne co do jej przekazu oraz tego jak postępować po jej okazaniu. Dostają oni dokładne instrukcje, które starają się wypełnić, nawołując do pomocy wszystkich wierzących.

Prorokiem można określić także każdą osobę, która jest obecna w ludzkim życiu i przestrzega przed złem. Jej proroctwa najczęściej mają charakter szczegółowy, biorąc pod uwagę uczynki człowieka, mówi mu, jakie będą ich konsekwencje, kierując się wiedzą, którą posiada. Takich proroków jest bardzo wielu – są to księża usiłujący nawracać tłumy niewiernych, jak i inne głęboko wierzące osoby; zależy im na pomocy jak największej liczbie osób. 

Ich proroctwa mają charakter doradczy. Są one ukazaniem przyszłości, gdy nie zmieni się swojego postępowania. Nie jest to przyszłość pewna, nieodwracalna. Każdy człowiek, kierując się wolną wolą i prosząc Boga o pomoc może zmienić swój los i zasłużyć na życie wieczne. Proroctwa można uznać za codzienne.

Nieco inny charakter mają wiadomości przekazywane przez proroków opisywanych na początku. Zazwyczaj odnoszą się one do losów całego świata, niejednokrotnie ostrzegając go przed konsekwencjami życia w grzechu bądź wieszcząc znaki zapowiadające jego koniec.

Ważne, aby człowiek współczesny potrafił odróżnić prawdziwe proroctwo od jarmarcznej wróżby i potrafił go wysłuchać, stosując je w życiu codziennym.

Podobne wypracowania do Kogo dzisiaj ludzie określają mianem proroka? Wypracowanie