Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Jakie znaczenie dla Apostołów miało ukazanie się Jezusa po zmartwychwstaniu? - odpowiedz i rozwiń temat

Zmartwychwstały Jezus ukazywał się uczniom przez 40 dni. Był to czas bardzo ważny, w którym zdołał zdziałać jeszcze bardzo wiele. Ten czas był potrzebny Zbawicielowi przede wszystkim do tego, by całkowicie przygotować Apostołów do zadania, jakie czekało ich po odejściu Mesjasza do Ojca w niebie.

Najważniejsze było w tym okresie działalności Jezusa na ziemi wskazanie Piotrowi jego kierunku życiowego. Nauczyciel uczynił Piotra swym bezpośrednim następcą, którego zadaniem miało stać się jednoczenie całego ludu Bożego, czyli opieka nad wszystkimi członkami rodzącego się dopiero Kościoła. Święty Piotr stanął na czele Wspólnoty jako pierwszy papież i Głowa Kościoła.

Apostoł otrzymał również zadanie przekazywania powierzonej mu władzy jego następcom, którzy wypełniać mieli to zadanie według tego, jak postępował Jezus i czynią to do dziś. Jednym z następców Piotra był również nasz rodak Jan Paweł II.

Wszyscy zaś Apostołowie otrzymali bardzo ważne zadanie – Jezus powierzył im misję głoszenia po Jego odejściu słowa Bożego, czyli krzewienia wiary w Boga, a tym samym nawracania zagubionych dusz do światła oraz otrzymali możliwość udzielania ludziom bierzmowania, czyli moc napełniania chrześcijan Duchem Świętym.

Jezus w tym ostatnim czasie spędzonym wśród ludzi wykorzystał go do pozostawienia Uczniom ostatnich wskazówek oraz przekazania im części władzy, jaką on otrzymał od samego Boga. Wiernie słuchając i Mesjasza i podążając za Nim przez całe Jego życie, zasłużyli bowiem na to, by szerzyć wiarę i napełniać mocą Ducha tak, jak On to czynił.

Jezus uczynił Apostołów godnymi następcami, dzięki którym ludzie na ziemi poznawać mieli zamysł Boży i Jego wolę, a przez to zasilać szeregi miłujących Boga w Jego Królestwie. Była to niezwykle odpowiedzialna, wielkiej wagi misja, którą po śmierci uczniów przejęli kapłani, duszpasterze.  

Podobne wypracowania do Jakie znaczenie dla Apostołów miało ukazanie się Jezusa po zmartwychwstaniu? - odpowiedz i rozwiń temat