Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

W jaki sposób możesz naśladować Chrystusa w swoim życiu?

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Jezus powiedział do swych uczniów: „Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się wyprze samego siebie, niech co dnia bierze swój krzyż i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce ocalić swoje życie, straci je; a kto straci swoje życie z mojego powodu, ten je zachowa” (Łk 9, 18-24).

Potwierdzeniem tych słów jest kolejna wypowiedź Jezusa przytaczana prze św. Jana w jego Ewangelii: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie” (J 14, 6). Tak więc jedyną drogą do Boga jest wiara w Jezusa oraz oddanie swego życia postępowaniu zgodnemu z Jego zaleceniem.

Jezus powiedział, by wziąć swój krzyż, zaprzeć się siebie i iść za Nim. Krzyż oznacza tutaj wszystkie grzechy, słabości, ale i trudy związane z oddaniem się wierze. Zaparcie się siebie równoznaczne jest z tym, że Jezus jest życiem – choć w człowieku bardzo rozwinięta jest potrzeba życia intensywnego, maksymalnego, bogatego w różnorodne treści, to jednak wybór Jezusa, a przez to Boga, wiązać się musi z rezygnacją z niektórych aspektów takiej egzystencji.

Zbawiciel przede wszystkim powinien być wzorem powstawania z upadków, podnoszenia się spod ciężaru grzechu. Jezus aż trzy...

Podobne wypracowania