Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Co oznaczają słowa: „Bądź wola Twoja, jako w Niebie, tak i na ziemi”? Interpretacja

Przytoczone słowa są wypowiadane przez ludzi podczas modlitwy pańskiej. Rozpoczyna ją zwrot „Ojcze Nasz...”, który sugeruje ludziom, że zwracają się bezpośrednio do dobrego Boga Ojca. Modlitwa jest rozwiniętą prośbą wymawianą przez wiernych przede wszystkim podczas niedzielnej eucharystii, ale także podczas codziennej modlitwy w domowym zaciszu. 

Pojawiające się tam słowa „Bądź wola Twoja...” nie dla wszystkich są jasne. Najlepiej ich wyjaśnienie rozpocząć od określenia adresata. Jest nim Bóg – stwórca świata, który ustala na nim ład, jest wszechmocny i miłosierny, a prawa przez niego dane są dla człowieka dobre i gwarantują mu osiągniecie najważniejszej rzeczy, jaką jest zbawienie. To on jest nieskończenie mądry i jedyny wystarczająco mocny, aby decydować o losach całej ziemi. 

Jego wolą jest, aby ludzie przeżyli swe życie tak, aby móc zasiąść razem z nim w niebie. Poświęcił własnego syna, aby umożliwić to grzesznym osobom. Jego wola to świętość objawiona w przykazaniach oraz całej świętej księdze. Jego wolę wyrażają kapłani w niedzielnej eucharystii, wyrażał ją również jego umiłowany syn, który nauczał ludzi podczas swojego ziemskiego bytowania. Jego wola jest podstawą do osiągnięcia świętości.

Ma one być równie ważna w niebie, jak i na ziemi. Bóg stwórca to pan wszechrzeczy, to on ustanawia i organizuje więc porządek. Powołuje ludzi, którzy na to zasłużyli. Niebo da wielu chrześcijan było wzorem idealnego państwa, które opisał w swych dziełach między innymi święty Tomasz z Akwinu. Państwo niebieskie to miejsce, w którym po śmierci chce się znaleźć każda osoba wierząca. Nie jest więc dziwne, że ludzie modlą się o jego trwanie i rozwój zgodny z wolą Boga. Może ono być idealne tylko w tej postaci. 

Mówiąc „jako w niebie, tak i na ziemi”, ludzie przypominają o kompetencjach boskich, dzięki którym stwórca może ingerować w losy ludzi. Prośba o to, aby jego wola była jako w niebie tak i na ziemi, to nie tylko wyrażenie podległości istoty ludzkiej Panu, ale też błaganie o łaski. O ład i porządek oraz pokój na ziemi. O to, aby był on miejscem dobrym dla ludzi, w którym żyje się według dziesięciu przykazań oraz przykazania miłości.

Ludzie niejednokrotnie, bezrefleksyjnie wypowiadają różnorodne modlitwy. Jedną z nich jest modlitwa pańska. Warto zastanowić się nad sensem i głębią słów, które wypowiadają. 

Podobne wypracowania do Co oznaczają słowa: „Bądź wola Twoja, jako w Niebie, tak i na ziemi”? Interpretacja