Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Wielki Piątek - liturgia, post, czytania, zwyczaje. Opis Wielkiego Piątku i jego znaczenie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Wielki Piątek jest dniem męki i śmierci Chrystusa. W kościołach nie są odprawiane tegod nia msze święte, a wierni gromadzą się podczas adoracji Najświętszego Sakramentu, który znajduje się w Ciemnicy. Wśród obrzędów liturgicznych na pierwsze miejsce wysuwają się właśnie te związane ze śmiercią Jezusa – gorzkie żale oraz droga krzyżowa.

W Wielki Piątek chrześcijanie nastawieni są na rozważanie i współudział w męce Chrystusa. Obowiązuje wtedy ścisły post (jeden posiłek do syta i dwa lekkie) oraz wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Stałym elementem jest liturgia słowa – przywołuje ona słowa proroka Izajasza, który pisał, że Mesjasz będzie cierpiał za ludzi, fragment Psalmu 31 oraz czytanie z Listu do Hebrajczyków. Następnie odczytywana jest Ewangelia, a dokładnie – jeden z fragmentów opisujących mękę Jezusa. Po tym etapie odmawiana jest modlitwa wstawiennicza, w której Kościół poleca Bogu cały świat (wiąże się to z przekonaniem, że Jezus zbawił wszystkich). Kolejnym etapem jest adoracja krzyża, w czasie której przedstawienia konającego Chrystusa zostają odsłonięte. Chociaż tego dnia nie są odprawiane msze święte, kapłan po zakończeniu liturgii słowa rozdaje komunię.

Nieco...

Podobne wypracowania