Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Objawienie - co to jest objawienie? Definicja, znaczenie, przykłady objawień

Objawienie jest ujawnieniem się obecności Boga. Stanowi zawsze element nadprzyrodzony i nie do pojęcia, jeśli chodzi o ludzki umysł. Bóg zniża się do poziomu zwykłego człowieka, by objawić mu pewne treści, które są istotne dla niego i dla świata.

Bóg zaprasza do zbliżenia się do Niego albo pojedynczych ludzi, albo całe grupy, jak było to np. w przypadku dwunastu apostołów. Wielokrotnie możemy przeczytać w Biblii, że Bóg objawił się wierzącym na przykład w postaci krzewu gorejącego czy też na obłoku. Objawienie przejawia się także w postaci cudów, jakich Bóg dokonuje w życiu tych, którzy świadczyli o Nim słowem i czynem. Potrafili oni pomagać, uleczać i  działać cudowne rzeczy w stosunku do innych osób.

Także Pismo Święte jest formą Objawienia. Bóg przekazał swoim wyznawcom słowa, które chciał, aby prowadziły ich przez życie do zbawienia. Duch Święty działał na przykład na ewangelistów, spisujących dzieje Chrystusa i swoje i uświęcał ich słowa.

Znane jest także rozumienie objawienia jako ukazania się postaci Chrystusa, Maryi lub świętych. Najczęściej święta postać chce przekazać jakąś szczególną wiadomość. Tak było w przypadku np. objawień fatimskich, gdzie Matka Boża...

Podobne wypracowania