Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Eucharystia - Ustanowienie Eucharystii - opis, rozważania

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

„Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: <<To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę!>>. Tak samo i kielich po wieczerzy, mówiąc: <<Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana>>”. Powyższe słowa, zawarte w Ewangelii św. Łukasza, dają świadectwo ustanowienia Eucharystii.

Eucharystia znaczy z języka greckiego „dziękczynienie” i jej ustanowienie miało miejsce w Wielki Czwartek, kiedy to Jezus Chrystus zasiadał wraz ze swoimi uczniami w Wieczerniku i spożywał ostatnią kolację przed swoją męką na krzyżu.

Symboliczne rozdzielanie chleba i wina między wiernych po śmierci Jezusa zyska nowe znaczenie jako przyjmowanie Ciała i Krwi Syna Bożego – ofiary za grzechy wszystkich ludzi. Dzisiaj na każdej Eucharystii upamiętnia się ów rozdział chleba i wina wspominając moment, w których Chrystus nakazał sprawowanie mszy świętej.

Podczas każdej mszy świętej kapłan, powtarzając słowa Chrystusa, unosi do góry kielich z winem i hostię celebrując Przemienienie. W tym momencie wszyscy wierni zebrani w kościele przyklękają, jest to bowiem szczególny moment mszy świętej....

Podobne wypracowania