Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Błogosławieństwo - co to jest błogosławieństwo? Definicja. Błogosławieństwa ewangeliczne (osiem błogosławieństw) - opis, znaczenie

Błogosławieństwo to dwustronne – bo i Boże, i człowiecze – wyjście naprzeciw siebie. Bóg i człowiek spotykają się w modlitwie, a ona wznosi się przez Chrystusa do Ojca i zstępuje przez Ducha Świętego na modlącego się.

Na początku w szczególności Bóg pobłogosławił Adama i Ewę, jednak nie odwrócił się od człowieka mimo jego grzechu. Zawarł później z Noem kolejne przymierze, obdarzając go szczególną łaską. Później błogosławieństwo Boże będzie przejawiać się w takich wydarzeniach jak: wyprowadzenie z Egiptu, dar Ziemi Obiecanej i wiele innych. Innym echem błogosławieństwa Bożego w Biblii było radosne pozdrowienie bądź złożenie gratulacji z powodu pomyślnego przebiegu wydarzeń, miłej sytuacji czy otrzymanych prezentów.

Msza święta jest największym skarbcem błogosławieństw. Bardzo ważne jest błogosławieństwo końcowe, udzielane przy końcu mszy świętej. Tradycyjnie wykonywane są trzy znaki krzyża po formule „Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący...”, co odnosi się do trzech osób Trójcy Świętej.

Jednak istnieją też inne formy błogosławieństwa, np. przy błogosławieństwie prymicyjnym kapłan nakłada dłonie na głowę błogosławionego, po różańcu natomiast udzielane jest błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Biskup, kiedy okazja jest szczególnie uroczysta, może także udzielić błogosławieństwa apostolskiego.

Błogosławieństwa udziela się w różnych sytuacjach, a osobą dokonująca tego aktu nie musi koniecznie być kapłan. Błogosławi się potrawy podczas Wielkiej Soboty, przedmioty, np. różańce, skarbczyki, święte obrazy, samochody lub też miejsca, takie jak: nowo wybudowane domy, szkoły, urzędy czy kościoły. Także rodzice przed ślubem błogosławią narzeczonych, którzy mają wstąpić w związek małżeński.

Znanych jest powszechnie osiem błogosławieństw zwanych ewangelicznymi. Zapisane są one w Ewangelii św. Mateusza i, w skróconej formie, w Ewangelii św. Łukasza. Wygłoszone zostały przez Jezusa podczas Kazania na Górze w Galilei. Właściwy tekst biblijny zawiera dziewięć błogosławieństw, jednak często dla użytku katechizmów pomija się ostatnie błogosławieństwo, bądź włącza do ósmego. Biblia Tysiąclecia przedstawia je w takim kształcie:

1. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie.
2. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
3. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
4. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
5. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
6. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
7. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
8. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo niebieskie.
9. Błogosławieni jesteście, gdy [ludzie] wam urągają i prześladują was, i gdy z Mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.

Owe nakazy stanowiły wskazówki dla uczniów i ich następców, jak postępować, aby osiągnąć życie wieczne. Łączą się one z Dekalogiem i stanowią praktyczną radę, w jaki sposób przykazania Boże mogą być realizowane w codziennym życiu. Osiem błogosławieństw to kwintesencja nauczania Chrystusa oparta na pokornej miłości do Boga i bliźniego.

Podobne wypracowania do Błogosławieństwo - co to jest błogosławieństwo? Definicja. Błogosławieństwa ewangeliczne (osiem błogosławieństw) - opis, znaczenie