Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Msza święta - co to jest msza święta? Definicja, znaczenie, opis. Geneza mszy świętej

Msza święta znana jest podróżnymi nazwami – można ją nazywać także Boską Liturgią, Nabożeństwem Głównym, Pamiątką Wieczerzy Pańskiej itd. Jednak wszystkie powyższe terminy oznaczać będą jedno: niezwykle istotny obrządek w chrześcijaństwie, który sprawowany jest na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy, którą spożył Chrystus wraz ze swoimi uczniami w przeddzień Swojej męczeńskiej śmierci.

Etymologicznie słowo to bierze się od łacińskiego „missa”, co może być pochodną formuły kończącej obrzęd mszy (dimissio), modlitwy do Boga (missae) lub czynności, która wykonywana jest przez posłańca (missah).

Msza święta została ustanowiona w Wielki Czwartek w Wieczerniku, kiedy Chrystus dzielił się ze swoimi uczniami chlebem i winem i zapowiedział, że w przyszłości będzie się spożywać Jego Ciało i Krew. Dzisiaj wspominamy to wydarzenie w czasie każdej mszy w momencie Przemienienia: chrześcijanie wierzą, iż wino i chleb prawdziwie przeistaczają się wtedy w Ciało i Krew Chrystusa, nie jedynie symbolicznie. Jest to tzw. bezkrwawa ofiara składana przez kapłana, a wiernym uczestniczącym każdorazowo we wspominanym obrzędzie udzielone zostają zasługi wynikające z samoofiary Chrystusa na krzyżu.

Ustanowienie Eucharystii było przepowiedziane wcześniej. W Starym Testamencie, a dokładnie w Księdze Rodzaju, pojawia się kapłan Melchizedek, który był królem Salem. Ugaszcza on Abrama chlebem i winem. Natomiast w Psalmie 110. jest napisane, że Mesjasz będzie kapłanem na wzór Melchizedeka. Sam Chrystus w Wielki Czwartek powołał się na przykład starotestamentowego kapłana.

Każdy chrześcijanin w niedziele i święta powinien uczestniczyć we mszy świętej – jest to jedno z Przykazań Bożych. Powinno być to uczestnictwo aktywne i świadome, a więc nie tylko sama obecność, ale także głęboka kontemplacja, modlitwa oraz śpiew są elementami niezbędnymi, by w sposób godny uczestniczy w owym spotkaniu z Panem.

Chrześcijanie uważają, iż msza święta daje wiernym siłę do zmagania się z trudnościami życia codziennego i przypomina o tym, że dzięki niej Jezus Chrystus jest cały czas obecny pośród wierzących.

Podobne wypracowania do Msza święta - co to jest msza święta? Definicja, znaczenie, opis. Geneza mszy świętej