Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Matka Boska - Św. Maria z Nazaretu - życiorys, dzieje, znaczenie dla Kościoła

Święta Maria z Nazaretu (Matka Boska) przyszła na świat ok. 20 r. p.n.e. w Jerozolimie lub Seforis (miasteczko oddalone od Nazaretu od 6 km). Pismo Święte nie przekazuje wiele informacji na temat żony św. Józefa. Możemy dowiedzieć się, że najprawdopodobniej należała do pokolenia Judy. Znacznie więcej informacji podają przekazy apokryficzne oraz legendy hagiograficzne: „Protoewangelia Jakuba” oraz „Złota Legenda” autorstwa Jakuba de Voragine'a.

Rodzicami św. Marii z Nazaretu mieli być Joachim i Anna. Jako że długo nie mogli oni doczekać się dziecka, obiecali Bogu, że skoro tylko się narodzi, poświęcą je na służbę Najwyższemu. Pewnego dnia przed Anną stanął anioł i oznajmił jej, że wkrótce doczeka się potomka, który zostanie uwielbiony przez cały świat. Dziewięć miesięcy później narodziła się dziewczynka, której nadano imię Maria. Gdy córka Joachima i Anny miała trzy lata, rodzice postanowili oddać ją na wychowanie do świątyni.

Gdy Maria osiągnęła wiek czternastu lat, nakazany został jej powrót to domu, by mogła wejść w związek małżeński. Jednak ona odmówiła, uzasadniając swoją postawę ślubami czystości, które złożyła przed Panem. Wtedy kapłan zwrócił się o pomoc do Boga, który nakazał mu, by każdy nieżonaty mężczyzna z rodu Dawida złożył zerwaną przez siebie gałązkę na ołtarzu, a na jednej z nich zasiądzie Duch Święty pod postacią gołębicy. Jednakże okazało się, iż Duch Święty nie naznaczył żadnej z witek przyniesionych przez mężczyzn. Wtedy ktoś spostrzegł, że swojej nie przyniósł jeszcze Józef, a gdy ten także złożył ją na ołtarzu, wtedy usiadła na niej gołębica. Przyszły mąż Marii udał się więc do domu, aby przygotować go na jej przybycie. To właśnie tam – w Nazarecie – przed przyszłą Matką Jezusa stanął archanioł Gabriel.

Pewnego dnia Maria udała się do domu Elżbiety i Zachariasza. Gdy tylko przekroczyła jego próg, matka Jana Chrzciciela wygłosiła proroctwo o jej dziecku. Po narodzinach Syna Bożego, rodzice nadali mu imię Jezus. Następnie Święta Rodzina musiała uciekać przed żołnierzami króla Heroda, którzy na jego rozkaz mieli wymordować wszystkich młodych chłopców. W tym celu św. Józef, św. Maria i Jezus udali się Egiptu, gdzie mogli czuć się bezpiecznie.

W czasie działalności ewangelicznej Jezusa, Matka nie spędzała z nim wiele czasu. Na pewno uczestniczyła wraz z nim w weselu, które odbyło się w Kanie Galilejskiej. Wtedy właśnie była świadkiem cudu dokonanego przez Chrystusa. Badacze Ewangelii podkreślają, że największy nacisk został położony na duchowy związek Syna z Matką. Szczególnie widoczne jest to, gdy przyjrzymy się ostatnim dniom ziemskiego życia Syna Bożego. Święta Maria cierpiała wraz z nim, a Zbawiciel aż do końca mógł liczyć na jej obecność i wsparcie.

Tradycja chrześcijańska mówi, że Matka Boska została wniebowzięta wraz z ciałem. Dogmat potwierdzający to przekonanie wydał w 1950 r. papież Pius XII. Inne przekazy mówią o tym, że zamieszkała ona wraz ze świętym Janem w Efezie.

Kult Matki Boskiej jest dzisiaj niezwykle żywy na całym świecie. Cieszy się ona wieloma tytułami, np.: Orędowniczka, Współodkupicielka, Królowa Apostołów, Matka Kościoła itp. Obchodzonych jest wiele świąt związanych z postacią św. Marii z Nazaretu. W Polsce do najważniejszych należą: uroczystość Bożej Rodzicielki Maryi (1 stycznia), święto Ofiarowania Pańskiego (2 lutego), Zwiastowanie Pańskie (25 marca), uroczystość NMP Królowej Polski (3 maja), uroczystość Wniebowzięcia NMP (15 sierpnia), uroczystość Narodzenia NMP (8 września), uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP (8 grudnia).

Do najważniejszych ośrodków Maryjnych na świecie należą miejsca takie jak: Fatima, Lourdes, Licheń, Wilno (Ostra Brama), Guadalupe oraz La Salette. Już w IV w. powstała pierwsza świątynia pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny. Od tego czasu jej kult nieustannie rośnie na sile.

Matka Jezusa stała się postacią niezwykle często przedstawianą w ikonografii. W malarstwie i rzeźbie wyodrębnionych zostało kilka sposobów jej ukazania, którymi najczęściej posługują się artyści. Oto najważniejsze z nich: pieta (Matka Boska trzymająca na kolanach ciało Jezusa i opłakująca śmierć Syna), Święta Rodzina (z dzieciątkiem i św. Józefem), Orantka (w pozycji modlitewnej), Hodegetria (popiersie, często trzyma na rękach Jezusa, np. obraz Matki Boskiej Częstochowskiej), Sacra Conversazione (siedząca na tronie i trzymająca w rękach Jezusa).

Podobne wypracowania do Matka Boska - Św. Maria z Nazaretu - życiorys, dzieje, znaczenie dla Kościoła