Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Agnostycyzm - co to jest agnostycyzm? Definicja, filozofia, charakterystyka. Agnostycyzm a ateizm

Agnostycyzm to termin, który został wprowadzony przez Thomasa Henry'ego Huxley'a (angielskiego lekarza, zoologa i filozofa). Jego etymologia wywodzi się z greki i oznacza „bez wiedzy”. Wiąże się on z postrzeganiem narzędzi ludzkiego poznania jako ułomnych i ograniczonych. Rozum i doświadczenie nie wystarczają i nie umożliwiają bliższego i dogłębnego przyjrzenia się istocie niektórych zjawisk i rzeczy.

W religii agnostycyzm dotyczy niemożliwości potwierdzenia istnienia Boga (i innych bogów). Dzieli się go na pięć najważniejszych nurtów. Pierwszym z nich jest silny agnostycyzm, w myśl którego nigdy nie da się udowodnić istnienia istot wyższych. Drugim jest słaby agnostycyzm. Głosi on pogląd, że poznanie takie obecnie nie jest możliwe, ale być może wkrótce uda się to uczynić, dlatego najrozsądniej jest wstrzymać się z sądami na temat obecności Boga. Kolejny to teizm agnostyczny mówiący o tym, że chociaż nie wiadomo nic o istnieniu bogów, to nadal należy w nich wierzyć. Bardzo ważną kwestią w tym wypadku jest odrzucenie tradycji religijnej, którą przedstawiciele tego nurtu uznają za równoważną z legendami. Przeciwieństwem teizmu agnostycznego jest ateizm agnostyczny – także zakłada on brak wiadomości o istnieniu istot wyższych, jednak nie zaleca wierzenia w nie. Ostatnim z tych nurtów jest ingnostycyzm, który podkreśla fakt, iż zadawanie pytań o istnienie Boga jest pozbawione sensu, gdyż nie można otrzymać na nie wymiernej odpowiedzi.

Na co dzień, nie uwzględniając języka naukowego, mianem agnostyka określa się każdą osobę uważającą, że istnienia ani nieistnienia Boga nie da się potwierdzić. Nie ma znaczenia to, jakiego dokładnie nurtu agnostycyzmu jest się zwolennikiem. Należy jednak zaznaczyć, że nie można utożsamiać tego światopoglądu z ateizmem. Są to dwa zupełnie odmienne sposoby patrzenia na świat. Można być zarówno agnostykiem teistą, jak i agnostykiem ateistą. Wiele osób wierzy w Boga i żyje zgodnie z prawami religii, chociaż nigdy nie otrzymali żadnego dowodu na istnienie Stwórcy. Zresztą, sam Jezus powiedział w Ewangelii: „(...) błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”.

Podobne wypracowania do Agnostycyzm - co to jest agnostycyzm? Definicja, filozofia, charakterystyka. Agnostycyzm a ateizm