Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Co by było, gdyby Jezus nie zmartwychwstał? Wypracowanie

Tajemnica i cud zmartwychwstania Jezusa Chrystusa to najważniejsze dla chrześcijan wydarzenie, ponieważ stanowi fundament ich wiary. Jest ono przypieczętowaniem i jednocześnie potwierdzeniem wszystkiego, co zawiera Pismo Święte. 

Wszystko to, co miało miejsce przed narodzeniem Chrystusa i przed jego śmiercią oraz zmartwychwstaniem, podporządkowane było tylko temu jednemu i najważniejszemu dniu. Słowa modlitwy Skład Apostolski  mówią o wierze w: „Jezusa Chrystusa […] który […] trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca”.

Czyli bezwzględnie zmartwychwstanie oraz to, co stać się ma podczas Sądu Ostatecznego, jest fundamentem wiary chrześcijańskiej i bez tego, religia ta mogłaby zaniknąć z powodu braku wyznawców.

Jeśli bowiem Chrystus ukazał ludziom, że po śmierci duszę czeka wieczne obcowanie z Bogiem, że zgon ciała nie jest ostatnim etapem naszej niełatwej wędrówki, to wszyscy ludzie, postępujący zgodnie ze słowem Boga, takiej łaski mogą dostąpić. Ale gdyby okazało się, że wszystko ku czemu dążył Jezus w czasie swego pobytu na ziemi, było zmierzaniem do nicości, wtedy ludzie straciliby sens swej egzystencji i uznali słowa Syna Bożego za nieważne. 

Gdyby śmierć umęczonego i ukrzyżowanego Jezusa nie zwieńczona została cudem zmartwychwstania, wśród dominujących religii świata nie byłoby z pewnością chrześcijaństwa, a co za tym idzie cała epoka nowożytna przebiegałaby zupełnie inaczej. Kształt świata jaki mamy dziś, z całą pewnością byłby inny. Droga prowadząca do XXI wieku zmieniłaby się, choć jak dokładnie, tego nigdy się nie dowiemy. 

Zmartwychwstanie dało ludziom nadzieję na życie wieczne, na nagrodę jaka czeka dobrego chrześcijanina za życie w zgodzie z Bogiem. Bez unaocznienia łaski Ojca w niebie, który dba o swe owieczki, zapewniając im życie wieczne, człowiek byłby bezradny wobec śmierci i odczuwałby jałowość życia ziemskiego. 

Podobne wypracowania do Co by było, gdyby Jezus nie zmartwychwstał? Wypracowanie