Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Aniołowie - kim są? Imiona, hierarchia, funkcja. Aniołowie w Biblii

Istnienie stworzeń duchowych, niecielesnych, które przez Pismo Święte nazywane są aniołami, jest prawdą wiary. Według św. Augustyna „»Anioł« oznacza funkcję, a nie naturę. […] Przez to, czym jest, jest duchem, a przez to, co wypełnia, jest aniołem”. W bycie swym aniołowie są sługami i wysłannikami Boga. Kontemplują oblicze Ojca w niebie (Mt 18, 10). Wykonują rozkazy Boga (Ps 103, 20).

Aniołowie są istotami czysto duchowymi, posiadają rozum i wolną wolę. Są to stworzenia osobowe i nieśmiertelne. Ich doskonałość przewyższa wszystkie stworzenia widzialne, o czym świadczy blask ich chwały. Centrum świata anielskiego stanowi Chrystus i aniołowie należą do Niego - zostali przez Niego i dla Niego stworzeni (Kol 1, 16). Jezus uczynił ich posłańcami zamysłu zbawienia (Hbr 1, 14).

Aniołowie są obecni od chwili stworzenia i poprzez całą historię zbawienia zwiastowali z daleka i z bliska to zbawienie i służyli, by wypełniać zamysł Boga. Przykładami tego: zamykają bramy Raju (Rdz 3, 24), chronią Lota (Rdz 19), ratują Hagar i jej dziecko (Rdz 21, 17), powstrzymują rękę Abrahama (Rdz 22, 11), pośredniczą w przekazywaniu Prawa (Dz 7, 53), prowadzą lud Boży (Wj 23, 20-23), zwiastują narodziny (Sdz 13), zwiastują powołania (Sdz 6, 11-24; Iż 6,6), towarzyszą prorokom (1 Krl 19, 5), Gabriel zwiastuje narodzenie Poprzednika i narodzenie Jezusa (Łk 1, 11).

Aniołowie strzegą Jezusa w dzieciństwie, służą mu na pustyni, umacniają w agonii. Głoszą Dobrą Nowinę Wcielenia i Zmartwychwstania. To oni będą obecni podczas powtórnego przyjścia Chrystusa, który zapowiadają, służąc mu w czasie sądu. Również w ten sposób całe życie Kościoła korzysta z tajemniczej i potężnej mocy aniołów. Życie ludzkie od dzieciństwa do śmierci jest otoczone ich opieką i wstawiennictwem. Każdym wiernym opiekuje się jego opiekun i stróż, który prowadzi go przez życie. Pismo mówi też o aniołach upadłych, na czele których stanął Lucyfer, buntujący się przeciwko stawianiu człowieka wyżej od anioła. 

Są trzy hierarchie dziesięciu zastępów aniołów:

PIERWSZA HIERARCHIA:

1.Serafiny - znajdują się przy tronie Boga i wciąż śpiewają o Jego świętości, pałając wieczną miłością do niego (serafin - „płonący”). Mają trzy pary skrzydeł - jedna osłania im twarz, druga stopy, a trzecia służy do latania.

2.Cherubiny - strzegą wejścia do Ogrodu Bożego. Są pełne mądrości i wiedzy. Uważane za Tron Boga. 

3.Trony - niewiele o nich wiadomo, pisze o nich św. Paweł w Liście do Kolosan. Są najniższe w tej hierarchii.

DRUGA HIERARCHIA

1. Panowania - są anielskimi „Panami” w niebie.

2.Moce - pisali o nich św. Paweł i Piotr jako o aniołach dobrych.

3.Władze - jw.

TRZECIA HERARCHIA

1.Zwierzchności - są zastępem wiodącym. To „Książęta” niebiańscy.

2.Archaniołowie - najbardziej znani. Biblia podaje imiona trzech – Gabriela, Michała, Rafaela. 

Podobne wypracowania do Aniołowie - kim są? Imiona, hierarchia, funkcja. Aniołowie w Biblii