Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Aniołowie - kim są? Imiona, hierarchia, funkcja. Aniołowie w Biblii

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Istnienie stworzeń duchowych, niecielesnych, które przez Pismo Święte nazywane są aniołami, jest prawdą wiary. Według św. Augustyna „»Anioł« oznacza funkcję, a nie naturę. […] Przez to, czym jest, jest duchem, a przez to, co wypełnia, jest aniołem”. W bycie swym aniołowie są sługami i wysłannikami Boga. Kontemplują oblicze Ojca w niebie (Mt 18, 10). Wykonują rozkazy Boga (Ps 103, 20).

Aniołowie są istotami czysto duchowymi, posiadają rozum i wolną wolę. Są to stworzenia osobowe i nieśmiertelne. Ich doskonałość przewyższa wszystkie stworzenia widzialne, o czym świadczy blask ich chwały. Centrum świata anielskiego stanowi Chrystus i aniołowie należą do Niego - zostali przez Niego i dla Niego stworzeni (Kol 1, 16). Jezus uczynił ich posłańcami zamysłu zbawienia (Hbr 1, 14).

Aniołowie są obecni od chwili stworzenia i poprzez całą historię zbawienia zwiastowali z daleka i z bliska to zbawienie i służyli, by wypełniać zamysł Boga. Przykładami tego: zamykają bramy Raju (Rdz 3, 24), chronią Lota (Rdz 19), ratują Hagar i jej dziecko (Rdz 21, 17), powstrzymują rękę Abrahama (Rdz 22, 11), pośredniczą w przekazywaniu Prawa (Dz 7, 53), prowadzą lud Boży (Wj 23, 20-23), zwiastują narodziny (Sdz 13), zwiastują powołania (Sdz 6, 11-24;...

Podobne wypracowania