Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Prześladowanie pierwszych chrześcijan - Prześladowania chrześcijan we współczesnym świecie. Opracowanie

Chrześcijanie byli prześladowani niemal od początku istnienia pierwszych wspólnot. Zaczęły się one tworzyć już za życia Jezusa, ale najwięcej ludzi zrzeszało się jako wyznawcy nowej wiary już po śmierci Mesjasza. Wyznawcy chrześcijaństwa rośli w siłę, ich liczba stopniowo powiększała się. Dla instytucji państwowych stawali się oni zagrożeniem, obawiano się nie tylko możliwości obalenie władzy ale także utraty kontroli nad ludnością.

Pierwsze prześladowanie miało miejsce już kilkadziesiąt lat po ukrzyżowaniu Jezusa. W latach 60. I wieku na tronie Rzymu zasiadł cesarz Neron. Aby usprawiedliwić pewne niepowodzenia i nie chcąc dopuścić do rozproszenia władzy, oskarżał chrześcijan o mordowanie dzieci oraz zatruwanie wody. Cesarz był najważniejszą osobą w państwie, dla poddanych stanowił obraz Boga, tylko jemu można było oddawać cześć. Dlatego też chrześcijanie, którzy nie wielbili Nerona, stanowili dla niego przeszkodę i niebezpieczeństwo.

W roku 64 doszło do podpalenia Rzymu (uczynili to ludzie Nerona z jego rozkazu) zginęło wielu chrześcijan. Potem zaczęto, również za sprawą cesarza, mordować wyznawców Jezusa podczas igrzysk. Ginęli oni na krzyżu lub rozszarpywani przez wygłodniałe lwy. Pod koniec I wieku prześladowania także były ogromne. Kult cesarza nakazywał nieustanne jego wielbienie, czego chrześcijanie nie czynili. Domicjan (cesarz) oskarżał ich zatem o  uprawianie czarów, branie udziału w orgiach i oddawanie czci złym bożkom. Chrześcijanie także i wtedy byli skazywani na śmierć, choć dokumenty Ojców Kościoła wspominają również o przymusowej pracy jako karze.

Kolejna fala prześladowań nastąpiła w latach panowania Septymiusza (193-211). Powodem nieprzychylności wobec wyznawców Jezusa była ich odmowa uczczenia cesarza podczas uroczystości dziesięciolecia jego panowania. Także cesarz Maksymiusz (235-238) chciał zniszczyć chrześcijan. W swojej walce z religią skupił się przede wszystkim na wysokich urzędnikach kościelnych. Ostatnie wielkie prześladowanie miało miejsce na przełomie wieku III i IV, za panowania Dioklecjana. Za odmowę złożenia ofiary cesarzowi chrześcijanie skazywani byli na męczeńską śmierć.

Gdyby zapytać przeciętnego człowieka o prześladowania chrześcijan powiedziałby właśnie o wiekach starożytnych. Okazuje się jednak, iż wyznawcy Jezusa cierpią za swoją wiarę nawet dzisiaj, ale nie mówi się o tym zbyt często. Międzynarodowa organizacja POMOC KOŚCIOŁOWI W POTRZEBIE szacuje, iż współcześnie aż w 75 krajach świata dochodzi do prześladowań. Za akty napiętnowania uznaje się usuwanie krzyży z miejsc publicznych, zabranianie modlitwy czy też likwidację kościołów. Istnieją na świecie miejsca, gdzie ludzie nadal giną za wiarę. Wojny religijne to sprawa niezwykle istotna we współczesnych czasach. Na Bliskim Wschodzie a nawet na Sri Lance ludzie umierają z powodu wyznawanej religii.

Jest także wiele nieoficjalnych informacji dotyczących prześladowań. Wyżej wymieniona organizacja wspomina o prześladowaniu chrześcijan w Chinach oraz Afryce. Praktykuje się ponoć aresztowania pod pozorem wymyślonej winy, perswadowanie rozmaitych chorób czy też pozorowanie zaginięć. Organizacja szacuje, iż na całym świecie co roku umiera za wiarę ponad 100 tysięcy chrześcijan.

Podobne wypracowania do Prześladowanie pierwszych chrześcijan - Prześladowania chrześcijan we współczesnym świecie. Opracowanie