Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Biblijna historia zbawienia - co to jest historia zbawienia? Opracowanie

Historią zbawienia nazywamy całość dzieła Bożego dotyczącego odkupienia człowieka. Pismo Święte przedstawia nam kolejne etapy tej historii i wprowadza w tajniki Boskiego planu.

Według badacza kościoła i religii chrześcijańskiej, Jana Jachyma, historię zbawienia można podzielić na trzy etapy, a mianowicie: na tę opisaną w Starym Testamencie, Nowym Testamencie oraz realizowaną nadal przez Kościół.

Historia zbawienia według Pisma Świętego rozpoczyna się wtedy, gdy miłosierny Bóg obwieszcza światu poprzez swoich wyznawców, iż kiedyś na ziemię zstąpi Mesjasz, Jego Syn, i doprowadzi do zbawienia ludzkości. Pan wybiera wówczas również swój uwielbiony lud, którym są Izraelici, tak zwany Naród Wybrany. Członkowie tej społeczności kochali Boga całym sercem i z niecierpliwością oczekiwali na przyjście Zbawiciela. Pogłębiali swoją wiedzę oraz wiarę i roznosili dobre nowiny.

Drugim etapem w historii zbawienia jest okres, który zapoczątkowały narodziny Jezusa Chrystusa. Dowiadujemy się o tych wydarzeniach z Nowego Testamentu. Fakt ten stanowił prawdziwe wypełnienie obietnic Bożych danych ludowi. Oto na świat przyszedł Mesjasz, zrodzony jednak ze zwyczajnej kobiety, dziewicy. Tak właśnie dokonało się połączenie nieba i ziemi, co stanowiło kolejny etap planu bożego, dotyczącego zbawienia. Również całe życie Jezusa to praca służąca jednemu celowi – odkupieniu ludzkości. Nauczał on ludzi, dokonywał cudów, wybaczał niewiernym. Najważniejsze wydarzenie w dziele zbawienia odbyło się jednak poprzez męczeńską śmierć Jezusa. Jego odejście to w religii chrześcijańskiej najważniejszy fakt, centralny punkt. Dzięki temu możliwe jest odkupienie ludzkich dusz.

Natomiast trzeci etap w historii zbawienia rozpoczął się w Dzień Zesłania Ducha Świętego na Apostołów oraz Maryję. Wtedy też uczniom Jezusa zostało nakazane, aby kontynuowali jego działo, nieśli religię w świat i nadal głosili ważne nauki. Trzeci etap trwa to dziś i będzie trwał aż do dnia Sądu Ostatecznego, czyli końca świata. Wówczas każdy człowiek odpowie przed Bogiem indywidualnie za swoje dobre i złe uczynki. Okres ten stanowi czas oczekiwania na powtórne przyjście Jezusa i na to wydarzenie nas przygotowuje.

Podobne wypracowania do Biblijna historia zbawienia - co to jest historia zbawienia? Opracowanie