Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Postacie biblijne: Zachariasz - życiorys, znaczenie, historia

Bóg posłał przed Mesjaszem wielu ludzi, którzy mieli zapowiadać przyjście Zbawiciela. Ich narodzinom często towarzyszyły cuda, co miało stanowić podkreślenie wielkiej roli, jaką w swoim planie zbawienia widział dla nich Stwórca.

Zachariasz był kapłanem odznaczającym się wielką wiarą i doskonale wypełniającym swoje obowiązki. Pewnego dnia, gdy składał ofiarę Bogu, ukazał mu się archanioł Gabriel i przepowiedział mu, że doczeka się wspaniałego potomka. Dojrzały już mężczyzna, mając na uwadze fakt, iż długo starał się z żoną Elżbietą o dziecko, podszedł do zapowiedzi Bożego posłańca z rezerwą. Za zwątpienie Stwórca zesłał na swego sługę karę milczenia i nie mógł on, aż do czasu spełnienia się przepowiedni, wypowiedzieć ani słowa. Dopiero gdy na świat przyszedł długo oczekiwany syn i nastał dzień jego obrzezania, Zachariasz przemówił. Odwiódł wtedy krewnych od zamiaru nadania dziecku imienia, które sam nosił i wybrał inne – Jan. Także w tym momencie miał odśpiewać hymn „Benedictus” („Błogosławiony Pan Bóg Izraela”).

Imię Zachariasz oznacza z hebrajskiego – „Jahwe pamięta”. Jego wymowa może być szczególna w przypadku nowotestamentowego kapłana, ponieważ przez długi czas żył on  nie znając ojcostwa. Aby należycie to zrozumieć, należy zwrócić uwagę na to, iż wśród Żydów bezdzietność była uznawana za karę zesłaną przez Boga. Jednak mąż Elżbiety wypełniał swoje obowiązki i był, jak mówi Ewangelia, „sprawiedliwy wobec Boga”. Okazało się, że spotkała go za to wymarzona nagroda – doczekał się wspaniałego potomka, który miał iść przed Mesjaszem.

O śmierci Zachariasza dowiadujemy się z „Protoewangelii Jakuba” – apokryficznego utworu, opisującego młodość Marii z Nazaretu oraz narodziny Jezusa. Święty Jan Chrzciciel przyszedł na świat ok. 6 r. p. n.e., tak więc niedługo przed narodzinami Chrystusa. Jako małe dziecko także był zagrożony agresją Heroda, gdy władca nakazał wymordować wszystkie dzieci. Elżbieta z dzieckiem postanowiła schronić się w górach, a Zachariasz, pełniący obowiązki kapłana, musiał zostać Jerozolimie. Mężczyzna nie wyjawił żołnierzom miejsca pobytu swojej żony, za co został zabity (najprawdopodobniej ukamienowany).

Ciało ojca św. Jana Chrzciciela odnaleziono w 415 r. i przewieziono do Konstantynopola. Obecnie jego głowa znajduje się w Rzymie (Bazylika Laterańska), a reszta ciała umiejscowiona jest Wenecji (Kościół św. Zachariasza). Świętego Zachariasza wraz ze świętą Elżbietą wspomina się w Kościele katolickim 5 listopada.

Oczekujący dziecka kapłan – Zachariasz – wydaje się być doskonałym przykładem na wielką miłość Stwórcy. Jego postawa pokazuje, że Bóg pamięta o swoich dzieciach i, gdy przyjdzie na to odpowiednia pora, spełni ich najważniejsze błagania.

Podobne wypracowania do Postacie biblijne: Zachariasz - życiorys, znaczenie, historia