Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Ewangeliści - symbole Ewangelistów, atrybuty, działalność. Kim byli Ewangeliści?

Ewangelistami nazywani są w tradycji religijnej czterej autorzy Ewangelii, a mianowicie: Marek, Mateusz, Łukasz i Jan. Kościół uznał ewangelistów za świętych i dziś istnieje ich kult.

Dwaj ewangeliści, Mateusz i Jan, byli uczniami Jezusa, jego apostołami. Znali go, pobierali od niego nauki, potem zaś edukowali innych. Natomiast Marek i Łukasz nie znali Jezusa, byli jednak autorami ewangelii kanonicznych.

Marek to autor Ewangelii, która uznana jest za najstarszą. Prawdopodobnie pisma tego ewangelisty powstały w Rzymie, gdzie mężczyzna spisywał relacje świętego Piotra. Najbardziej charakterystyczną cechą tej ewangelii jest jej przystępność i stosunkowa łatwość. Wszystkie terminy w języku aramejskim zostały czytelnikom wyjaśnione. Atrybutem przedstawień świętego Marka jest zazwyczaj lew ze skrzydłami, ale zdarza się również, iż trzyma on drzewko figowe lub zwój. W tradycji ikonograficznej przedstawiony jest jako biskup w specjalnym ubraniu.

Mateusz jest autorem Ewangelii uznanej za pierwszą w kolejności. Można ją podzielić na cztery zasadnicze części, a mianowicie: Rodowód, narodzenie i dzieciństwo Jezusa, Czyny Jana Chrzciciela i przygotowanie do działalności Jezusa, Działalność Jezusa w Galilei oraz Męka i Zmartwychwstanie Jezusa. Według tradycji chrześcijańskiej, Mateusz zginął śmiercią męczeńską. W ikonografii symbolem tego ewangelisty jest anioł, czasami też występuje w towarzystwie uskrzydlonej postaci ludzkiej.

Łukasz jest autorem trzeciej z kolei Ewangelii. Według tradycji została ona spisana na prośbę Pawła Apostoła. On też prawdopodobnie udzielał ewangeliście rad i wskazówek. Łukasz nie znał osobiście Jezusa, gdyż urodził się w czasach późniejszych, jednak przyjął całą jego naukę i głosił ją dalej. Inspiracją do napisania Ewangelii były dla mężczyzny inne Ewangelie oraz relacje ludzi znających Chrystusa. W ikonografii Łukasz często przedstawiany jest jako człowiek modlący się lub piszący, a jego atrybutem jest wół.

Jan jest autorem ostatniej w kolejności Ewangelii, a także bardzo słynnej Apokalipsy. Mężczyzna został osobiście powołany przez Jezusa na swojego ucznia, towarzyszył mu w wędrówkach i przekazywał jego nauki innym ludziom. Ewangelię tą można podzielić na dwie części, a mianowicie: opis działalności Jezusa oraz opis jego cierpienia. W tradycji chrześcijańskiej Jan przedstawiany jest zazwyczaj z orłem.

Należy pamiętać, iż celem każdego z ewangelistów było stworzenie opowieści o życiu Jezusa i przekazanie jego nauki.

Podobne wypracowania do Ewangeliści - symbole Ewangelistów, atrybuty, działalność. Kim byli Ewangeliści?