Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Droga krzyżowa - co to jest droga krzyżowa? Definicja, opis, znaczenie

W tradycji chrześcijańskiej termin „droga krzyżowa” funkcjonuje w kilku płaszczyznach. Przede wszystkim jest to męka Pańska, która została zakończona ukrzyżowaniem oraz śmiercią Jezusa. Poza tym droga krzyżowa to nabożeństwo w kościele katolickim oraz czwarta część tajemnicy bolesnej różańca świętego.

O drodze krzyżowej jako męce Pańskiej dowiadujemy się z Pisma Świętego, a dokładnie – z Ewangelii. Wydarzenie to opisują wszystkie Ewangelie, czyli pisma Marka, Mateusza, Łukasza oraz Jana. Według nich, Chrystus miał wielu przeciwników, między innymi prominentnych dostojników żydowskich. Jeden z uczniów Jezusa – Judasz Iskariota – wydał Go, co doprowadziło do uwięzienia Pana. Jezus stanął przed Piłatem, który miał Go sądzić. Chrystus – decyzją zebranej ludności – został skazany na śmierć poprzez ukrzyżowanie.

Droga do śmierci była pełna bólu i cierpienia. Pan Jezusa musiał nieść bardzo ciężki krzyż. Kilka razy upadał, był biczowany przez strażników, obdzierany z szat. Aby upamiętnić tamto wydarzenie chrześcijanie na całym świecie biorą udział w nabożeństwie zwanym właśnie drogą krzyżową. Jako wspólnota przeżywają męką Pańską podczas wspominania kolejnych stacji. Oto one:

1. Jezus na śmierć skazany,
2. Jezus bierze krzyż na Swoje ramiona,
3. Jezus upada po raz pierwszy,
4. Jezus spotyka matkę Swoją,
5. Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Jezusowi,
6. Weronika ociera twarz Jezusa,
7. Jezus upada po raz drugi,
8. Jezus pociesza płaczące niewiasty,
9. Jezus upada po raz trzeci,
10. Jezus z szat obnażony,
11. Jezus do krzyża przybity,
12. Śmierć Jezusa na krzyżu,
13. Jezus zdjęty z krzyża,
14. Jezus złożony do grobu.

W czasie takiego nabożeństwa wierni idą za kapłanem i ministrantami, którzy niosą krzyż. W kościołach zazwyczaj znajdują się obrazy, rzeźby lub płaskorzeźby, przedstawiające kolejne etapy cierpienia Pana. Wierni modlą się wspólnie przez tymi przedstawieniami i w ten sposób oddają Jezusowi cześć i chwałę. Każda z wymienionych wyżej stacji to realne wydarzenie. Tak właśnie wyglądała droga Jezusa ku śmierci. Dla nas, chrześcijan, wspomnienie męki Chrystusa jest niezwykle ważne. Przeżywając drogę krzyżową, możemy zdać sobie sprawę z doniosłości, ale także bolesności tamtego wydarzenia – Jezus został nie tylko skatowany, choć był bez winy, ale także dogłębnie poniżony. Poprzez swoją śmierć jednak odkupił ludzkość i zapewnił nam możliwość życia wiecznego.

Podobne wypracowania do Droga krzyżowa - co to jest droga krzyżowa? Definicja, opis, znaczenie