Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Rok liturgiczny - co to jest rok liturgiczny? Okresy, podział, opis

Rok liturgiczny w Kościele to umowny podział roku ze względu na pewne okresy, obrzędy i uroczystości religijne. Rok liturgiczny występuje również w innych religiach.

Tradycja Kościoła katolickiego stworzyła własny rok liturgiczny, na który składają się następujące okresy: okres adwentu, okres Narodzenia Pańskiego, okres zwykły, Wielki Post, Triduum Paschalne, okres Zmartwychwstania Pańskiego i – ponownie – okres zwykły. Okresy te wymienione są w kolejności chronologicznej.

Adwent rozpoczyna się na cztery niedzielne i trwa do Bożego Narodzenie. W tym czasie wierni przygotowują się na przyjście Jezusa Chrystusa, oczyszczają swoje serca i kontemplują wielką tajemnicę Pańskich narodzin. Okres Narodzenia Pańskiego, inaczej też czasem Bożego Narodzenia, rozpoczyna się dwudziestego piątego grudnia, czyli w dni przyjścia Jezusa na świat. Trwa do święta Chrztu Pańskiego, ale nasz Kościół dopuszcza przedłużenie okresu do drugiego lutego. Czas ten jest dla chrześcijan niezwykle ważny i radosny. Można powiedzieć, iż rozpoczyna się pierwszy etap dzieła zbawienia. W okresie Bożego Narodzenia obchodzimy wiele uroczystości, między innymi: uroczystość Szczepana Męczennika, święto Bożej Rodzicielki oraz świętego Jana Apostoła.

Kolejnym okresem w roku liturgicznym jest tak zwany okres zwykły. Zaczyna się od w dniu święta Chrztu Pańskiego (niedziela po 6. stycznia) i trwa do wtorku przed Środą Popielcową. Czas ten, mimo swojej nazwy, jest również bardzo ważny, należy wtedy oczywiście również wypełniać swoje obowiązki duchowe. Początek Wielkiego Postu przypada na Środę Popielcową, trwa czterdzieści dni, zatem kończy się w Wielką Sobotę. Wówczas przygotowujemy się na zmartwychwstanie Jezusa, oczekujemy Jego ponownego przyjścia. W tym czasie często wyznaczamy sobie pewne cele, próbujemy pokonać pokusy i stać się lepszymi ludźmi. W między czasie przypada  Triduum Paschalnego, czyli najważniejszych uroczystości w Kościele katolickim – mowa tu o Wielkich Czwartku, Piątku i Sobocie.

W Wielki Czwartek obchodzi się święto ustanowienia Eucharystii, w Wielki Piątek mękę i śmierć Jezusa, natomiast w Wielką Sobotę czcimy wigilię Paschy. Potem Następuje okres Zmartwychwstania, inaczej zwany też Wielkanocnym. Trwa on pięćdziesiąt dni, kończy się więc w święto zesłania Ducha Świętego. Ważnymi uroczystościami są wówczas: dzień Bożego Miłosierdzia oraz Wniebowstąpienie Jezusa. Ostatnim okresem w roku liturgicznym kościoła katolickiego jest ponownie okres zwykły. Stanowi on swoiste podsumowanie ważnych dla chrześcijan wydarzeń i uroczystości. W tym okresie uczestniczymy między innymi w świętach Piotra i Pawła, Matki Boskiej Częstochowskiej, Matki Bożej Bolesnej czy też dniu wszystkich świętych.

Warto pamiętać, iż genezy roku liturgicznego trzeba doszukiwać się już w Piśmie Świętym. Opisane w Ewangeliach wydarzenia związane z życiem Jezusa są ku temu podstawą.

Podobne wypracowania do Rok liturgiczny - co to jest rok liturgiczny? Okresy, podział, opis