Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Islam w Europie i islam w Polsce - opracowanie tematu

Islam dotarł do Europy już w roku około 732 - kilkadziesiąt lat po śmierci Mahometa - założyciela religii. Na Starym Kontynencie występuje ona przede wszystkim w Albanii, Bułgarii, Kosowie, Bośni i Hercegowinie, Grecji, ogólnie na Półwyspie Iberyjskim oraz we Włoszech. Islam rozpropagowała przede wszystkim Turcja Osmańska. Najwięcej muzułmanów jest Turcji (jeśli mowa o jej europejskiej części) oraz w Bułgarii (około 12 procent).

W taki sam sposób islam został rozpowszechniony na terenie Bośni i Hercegowiny. Muzułmanami są Tatarzy, Cyganie i Albańczycy. Do Europy przybywali także muzułmanie w celach zarobkowych. Sprowadzali za sobą całe rodziny. Sytuacja wyznawców islamu w Europie jest dobra. Mają oni zagwarantowane tolerancję religijną oraz ochronę prawną. Grupy wyznawców islamu tworzą też diaspory na całym świecie, nie tylko na Starym Kontynencie.

Największe ich skupiska znajdują się w Europie Zachodniej. Niewątpliwie najliczniejsze są te stworzone przez imigrantów oraz ich rodziny. Część z nich zmuszona jest do usunięcia swoich praktyk religijnych ze względu na otoczenie i niepodatne warunki (na przykład brak meczetów w miejscu zamieszkania). Liczbę muzułmanów w Europie szacuje się na około szesnaście milionów (czyli około trzech procent ludności europejskiej). Od czasów Unii Europejskiej, na przykład Turcy muszą starać się o wizę na wjazd do Polski i państw UE. Utrudnia to z pewnością migrację ludności muzułmańskiej do Europy ogólnie oraz do samej Polski.

Historia islamu na ziemiach Polski nie jest zbyt długa, gdyż sama ta religia zaczęła docierać na nasze tereny około sześciuset lat temu, kiedy to do Polski przybywali Mongołowie. Byli wśród nich także późniejsi imigranci. Warto podkreślić, że Polska jako jeden z nielicznych krajów europejskich przez najdłuższy okres czasu była państwem tolerancyjnym pod względem religijnym. W XIX wieku na terenach Polski powstało wiele meczetów ( w samym Wilnie jest ich kilkadziesiąt). Oprócz tego meczety znajdują się także w Bohonikach, Gdańsku, Poznaniu, Warszawie i Kruszynianach. Ten z Poznania posiada minaret.

Na terenie Polski działa Związek Muzułmanów Polskich. Praktycznie działali już od roku 1991, jednak zarejestrowani zostali dopiero w roku 1999. Związek powstał z inicjatywy młodzieży polsko-tatarskiej. Z początku mieli oni charakter koła, nazywali się Kołem Muzułmanów Polskich, jednak w roku 2000 nazwa została przemianowana na obecnie obowiązującą. Związek ten walczy o obalenie stereotypów, jakie narosły wokół religii muzułmańskiej. Obok działa także Muzułmańskie Stowarzyszenie Kształcenia Kulturalnego. Zajmują się oni stroną kulturalną. Dbają o zachowanie języka, religii oraz tradycji muzułmańskich. 

Działa także tak zwana Liga Muzułmańska zarejestrowana jako kościół. Postulują oni integrację ze społeczeństwem polskim, przy jednoczesnej pamięci i praktyce religijnej islamu. Organizują także spotkania, podczas których przekazują naukę Mahometa. Zajmują się działalnością publiczną - wydają książki, artykuły, gazety oraz ulotki. Organizują też konferencje naukowe.

Również i odłam szyicki ma swoją organizację na terenie Polski. Jest to Stowarzyszenie Jedności Muzułmańskiej. Stowarzyszenie to ściśle współpracuje z jego odpowiednikami na całym świecie.. Wydaje kwartalnik Al.-Islam, którego redaktorem naczelnym jest obecnie Tareq Salik, czyli Arkadiusz Miernik. 

W Polsce islam jest wciąż niedoceniany, a przede wszystkim postrzegany przez stereotypy.  

Podobne wypracowania do Islam w Europie i islam w Polsce - opracowanie tematu