Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Kazanie - co to jest kazanie? Definicja, cechy, funkcje. Kazania i homilie - porównanie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Kazanie to przemowa wygłaszana przez osobą duchowną. Celem jego jest przekazanie pewnej wiedzy religijnej, nauczanie ludzi i ich duchowe wsparcie. Znawcy Kościoła nazywają kazanie jedynym z gatunków literatury stosowanej, ponieważ ma ono kształt literacki, a jednocześnie służy określonemu, pragmatycznemu, celowi.

Należy uznać, że twórcą pierwszych kazań był sam Jezus Chrystus. Czytamy o tym w Ewangelii według św. Łukasza (6, 20-49). Mesjasz wyszedł wówczas na pobliski pagórek i przemówił do ludu. Z tamtego zdarzenia wywodzi się więc tradycja przemawiania do ludu w celu jego nauczania. Kapłani zazwyczaj mówią do wiernych z ambony lub kazalnicy.

Kazania w Kościele katolickim przekazywane są zazwyczaj podczas każdej mszy świętej. Kapłani poruszają rozmaite tematy, które jednak są ważne dla społeczeństwa, często też dotyczą bieżących spraw społecznych. Podczas kazania kapłan występuje w roli swoistego mentora, przekazuje swoją wiedzę, która jednak poparta jest znajomością Pisma Świętego. Wszystko, czego ksiądz uczy swoich wiernych, ma (powinno mieć) uzasadnienie w nauce Jezusa Chrystusa. Czasami jednak kazanie nie ma na celu nauczanie, ale na przykład pobudzenie wiernych do głębszej refleksji, skłonienie ich do przemyśleń...

Podobne wypracowania