Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Eucharystia - Przeistoczenie podczas eucharystii - czym jest i jakie ma znaczenie dla chrześcijan? Opracowanie

Eucharystia stanowi najważniejszą część mszy świętej. Wówczas następuje symboliczne przeistoczenie substancji, która pozwala wiernym połączyć się z Bogiem poprzez późniejsze przyjęcie przez nich komunii świętej.

W tradycji chrześcijańskiej Przeistoczenie inaczej też zwane jest „transsubstancjacją”. Oznacza to – według wiary, Nowego Testamentu i Tradycji – zamianę chleba w postaci hostii w Ciało Jezusa oraz wina w Krew Pańską. Akt ten odbywa się podczas mszy świętej.

Eucharystia oraz Przeistoczenie zostały ustanowione przez Jezusa Chrystusa. Dowiadujemy się o tym z Pisma Świętego, a mianowicie z Ewangelii. Ewangelie według świętych Marka, Mateusza i Łukasza opisują ostatnią wieczerzę, jaką Pan odbył ze swoimi uczniami. Wiedział wówczas, iż niedługo przyjdzie mu zginąć. Wypowiedział podczas spożywania posiłku takie słowa: „Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy: to jest bowiem Ciało Moje, które za was będzie wydane(…); Bierzcie i pijcie z niego wszyscy: to jest bowiem kielich krwi Mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę” (Mt 26, 26; Mk 14, 22; Łk 22, 19). To właśnie Jezus nakazał uczniom kultywowanie tej tradycji, która przetrwała do dziś.

Kościół Katolicki uznaje nie tylko akt Przeistoczenia. Uznaje go dodatkowo za trwały. W praktyce oznacza to, iż po przemianie chleba w Ciało, a wina w Krew, łaski spływają na wiernych bezustannie. Przeistoczenie się nie kończy, Ciało pozostaje nadal ciałem, a Krew krwią. Właśnie dlatego przechowuje się je w tabernakulum, aby podkreślić ogromne znaczenie zaistniałej przemiany. Aby jednak łaski były odnawialne, a Jezus stale obecny w naszym życiu, akt Przeistoczenia powtarza się podczas każdej mszy świętej.

Termin Przeistoczenia eucharystycznego został wprowadzony do Tradycji oraz uznany w roku 1215 podczas IV Soboru Loretańskiego. Prawo do odprawiania tej części mszy świętej otrzymali kapłani. Muszą oni wypowiadać te same słowa, które apostołowie usłyszeli od swojego mistrza - Jezusa. Wierni zgromadzeni w Kościele szczególnie przeżywają te chwile, ponieważ mają okazję do pojednania się z Bogiem i otrzymania od Niego łask.

Podobne wypracowania do Eucharystia - Przeistoczenie podczas eucharystii - czym jest i jakie ma znaczenie dla chrześcijan? Opracowanie