Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Eucharystia - Przeistoczenie podczas eucharystii - czym jest i jakie ma znaczenie dla chrześcijan? Opracowanie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Eucharystia stanowi najważniejszą część mszy świętej. Wówczas następuje symboliczne przeistoczenie substancji, która pozwala wiernym połączyć się z Bogiem poprzez późniejsze przyjęcie przez nich komunii świętej.

W tradycji chrześcijańskiej Przeistoczenie inaczej też zwane jest „transsubstancjacją”. Oznacza to – według wiary, Nowego Testamentu i Tradycji – zamianę chleba w postaci hostii w Ciało Jezusa oraz wina w Krew Pańską. Akt ten odbywa się podczas mszy świętej.

Eucharystia oraz Przeistoczenie zostały ustanowione przez Jezusa Chrystusa. Dowiadujemy się o tym z Pisma Świętego, a mianowicie z Ewangelii. Ewangelie według świętych Marka, Mateusza i Łukasza opisują ostatnią wieczerzę, jaką Pan odbył ze swoimi uczniami. Wiedział wówczas, iż niedługo przyjdzie mu zginąć. Wypowiedział podczas spożywania posiłku takie słowa: „Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy: to jest bowiem Ciało Moje, które za was będzie wydane(…); Bierzcie i pijcie z niego wszyscy: to jest bowiem kielich krwi Mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę” (Mt 26, 26; Mk 14, 22; Łk 22, 19). To właśnie Jezus nakazał uczniom kultywowanie...

Podobne wypracowania