Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Dlaczego Bóg dał ludziom 10 Przykazań Bożych, jak myślisz? Wypracowanie

Dziesięć Przykazań to w judaizmie i chrześcijaństwie zbiór podstawowych nakazów moralnych, których przestrzeganie Bóg nakazał ludziom. Dekalog znajduje się w starotestamentowej części Biblii, w dwóch nieco różniących się od siebie wersjach - w Księdze Wyjścia (20, 2-17) oraz Księdze Powtórzonego Prawa (5, 6-21).

Człowiek ze swej natury chwiejny, niestały i bardzo słaby, nie może funkcjonować bez świadomości prawa, które ogranicza jego poczynania i które zapewnia poprzez nakazy i zakazy wszystkim ludziom bezpieczeństwo i wolność. Dotyczy to zarówno prawa ludzkiego, czyli wszystkich przepisów karnych, jak i prawa Bożego, czyli właśnie Dekalogu.

Bóg wie, że człowiek nie jest idealny w swej naturze, zesłał mu postanowienia Swej woli, aby stały się one światłem przewodnim w jego życiu oraz by wiedział, czego bezwzględnie mu robić nie wolno. Zbiór Dziesięciu Przykazań zawiera najbardziej podstawowe wyznaczniki właściwego postępowania, zarówno w wymiarze ludzkim, jak i kościelnym. 

Dekalog to jedynie dziesięć, ale i aż dziesięć przykazań, które dotyczą kolejno: wiary i czczenia tylko jednego prawdziwego Boga Ojca; zakazu przywoływania imienia Bożego w sytuacjach tego niewymagających; odpowiedniego obchodzenia dni świątecznych; szanowania rodziców; zakazu odbierania życia innym ludziom; zakazu popełnienia zdrady małżeńskiej; zakazu kradzieży; zakazu kłamania; zakazu pożądania cudzej żony; zakazu pożądania cudzych własności.

Tylko w pierwszych trzech przykazaniach Bóg zawarł swe wymogi wobec człowieka dotyczące spraw wiary. Za najważniejsze uznał to, by człowiek pamiętał o tym, że tylko Bóg Ojciec jest tym jednym i jedynym Bogiem i nie ma żadnych poza nim. Kolejno, przestrzeganie nienadużywania imienia Pana oraz obchodzenia dni świątecznych. Dominująca część stanowią prawa niezwiązane stricte z Kościołem i samym Bogiem - one wyznaczają granicę stosunku człowieka do człowieka. 

Te wszystkie zasady zesłane przez Boga są bardzo ważne i dzięki nim możliwe jest wyznaczanie ram, w których poruszać się może zarówno chrześcijanin, jak i człowiek w ogóle. Przestrzegane przykazania są wyznacznikiem dobrego życia, ale i warunkiem zasłużenia na łaskę Bożą po śmierci. 

Podobne wypracowania do Dlaczego Bóg dał ludziom 10 Przykazań Bożych, jak myślisz? Wypracowanie