Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Dlaczego Bóg dał ludziom 10 Przykazań Bożych, jak myślisz? Wypracowanie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Dziesięć Przykazań to w judaizmie i chrześcijaństwie zbiór podstawowych nakazów moralnych, których przestrzeganie Bóg nakazał ludziom. Dekalog znajduje się w starotestamentowej części Biblii, w dwóch nieco różniących się od siebie wersjach - w Księdze Wyjścia (20, 2-17) oraz Księdze Powtórzonego Prawa (5, 6-21).

Człowiek ze swej natury chwiejny, niestały i bardzo słaby, nie może funkcjonować bez świadomości prawa, które ogranicza jego poczynania i które zapewnia poprzez nakazy i zakazy wszystkim ludziom bezpieczeństwo i wolność. Dotyczy to zarówno prawa ludzkiego, czyli wszystkich przepisów karnych, jak i prawa Bożego, czyli właśnie Dekalogu.

Bóg wie, że człowiek nie jest idealny w swej naturze, zesłał mu postanowienia Swej woli, aby stały się one światłem przewodnim w jego życiu oraz by wiedział, czego bezwzględnie mu robić nie wolno. Zbiór Dziesięciu Przykazań zawiera najbardziej podstawowe wyznaczniki właściwego postępowania, zarówno w wymiarze ludzkim, jak i kościelnym. 

Dekalog to jedynie dziesięć, ale i aż dziesięć przykazań, które dotyczą kolejno: wiary i czczenia tylko jednego prawdziwego Boga Ojca; zakazu przywoływania imienia Bożego...

Podobne wypracowania