Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Powstanie Wielkiej Koalicji

Ogromny konflikt, jakim była II wojna światowa, sprawił, że wzięło w nim udział wiele państw, nie tylko tych, które znajdowały się na kontynencie europejskim. Wojna, która toczyła się w latach 1939-1945 miała bowiem miejsce także w Azji oraz Afryce. System sojuszy, który zawiązał się przed wybuchem konfliktu sprawił, że liczne państwa połączyły się w jednym celu. Było nim pokonanie nazistowskich Niemiec, a tym samym zakończenie globalnego konfliktu.

Wielka Koalicja tworzyła się stopniowo. Na samym początku nie była związana jednym dokumentem - wynikała z wypowiedzenia wojny Niemcom, które dokonały agresji na Polskę. Znalazły się w niej Wielka Brytania z częścią swych dominiów - Kanadą, Australią, Nową Zelandią oraz  Francja ze swymi koloniami. W wyniku utworzenia w 1940 frontu na zachodzie Europy, do państw alianckich dołączyły inne kraje, które spotkały się z agresją ze strony Niemiec. Znalazły się wśród nich Holandia oraz Belgia, a także Norwegia. Jednym z najważniejszy wydarzeniem mających wpływ na dalsze kształtowanie się Wielkiej Koalicji, było włączenie się ZSRR do wojny. 22 czerwca 1941 III Rzesza dokonała inwazji na swego byłego sojusznika, z którym kilka lat wcześniej dzieliła się wpływami w Europie.

Ważnym faktem, przy tworzeniu się koalicji, było podpisanie Karty Atlantyckiej - 14 sierpnia 1941 - pomiędzy Wielką Brytanią a Stanami Zjednoczonymi. Dotyczyła ona ustalenia nowego ładu po zakończeniu wojny i stwierdzała, że należy jak najszybciej powstrzymać nazistowskie Niemcy. W szybkim czasie, bo już 24 września tegoż roku, przystąpiły do niej inne kraje, powiększając rodzący się sojusz - były to między innymi Polska oraz ZSRR.

W grudniu roku 1941 Japonia, będąca w sojuszu z hitlerowskimi Niemcami, zaatakowała amerykańska bazę w Pearl Harbor. Tym samym Stany Zjednoczone przystąpiły ostatecznie do konfliktu. Dało to asumpt do podpisania 1 stycznia 1942 deklaracji waszyngtońskiej, uznanej ostatecznie przez 26 państw. Dokument ten tak naprawdę potwierdzał powstanie międzynarodowej koalicji, której zadaniem jest pokonanie nazistów. Zabraniała ona odrębne zawieranie pokoju z Niemcami. Wielka Koalicja stała się faktem.

Należy jednak pamiętać, że mimo iż na Wielką Kolację złożyła się ogromna rzesza państw, tak naprawdę prym wiodły w niej Wielka Brytania, Stany Zjednoczone oraz ZSRR. Trze trzy kraje wspólnie decydowały o sposobie prowadzenia walki, kwestiach granicznych i nowym ładzie, jaki miał nastąpić po zakończeniu wojny. Czyniły to podczas spotkań na konferencjach w Teheranie w 1943 oraz Jałcie i Poczdamie – 1945 roku.

Podobne wypracowania do Powstanie Wielkiej Koalicji