Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Rzeczpospolita szlachecka - rodzaje sejmów w I Rzeczpospolitej

I Rzeczpospolita była okresem demokracji szlacheckiej, w której bardzo dużą rolę odgrywał sejm. Sejm był podstawową organizacją państwową, umozliwiającą podejmowanie uchwał i decyzji, mających fundamentalne znaczenie dla kraju.

Wyróżniamy kilka rodzajów takich sejmów - Sejm Wielkiego Księstwa Litewskiego, który działał aż do unii lubelskiej, Sejm Czterech Ziem, czyli żydowski sejm Korony powołany przez  króla Stefana Batorego, Sejm walny czyli parlament, który funkcjonował w Polsce aż do XVIII w., sejm obozowy który charakteryzował się tym, że szlachta mogła wymusić na królu cofnięcie decyzji. Istniał także sejmik elekcyjny, który zajmował się wyborem kandydatów na urzędy ziemskie, sejmik generalny, czyli zjazd posłów i senatorów z danej prowincji, funkcjonujący do XVII w., sejmik przedsejmowy - jeden z rodzajów sejmików partykularnych, który pełnił funkcje samorządowe i dzielnicowe, sejmik relacyjny oraz bardzo popularne sejmiki ziemskie, które były zjazdami szlachty z danego terenu lub województwa. Popularne były też sejmy egzekucyjne, które realizowały postulaty ruchu egzekucyjnego. Sejm Czaplica był to sejm I Rzeczypospolitej obradujący w1766 pod laską marszałkowską podkomorzego łuckiego Celestyna Czaplica. Inną formą sejmowania był Sejm delegacyjny, który był rodzajem sejmu walnego, polegającym na wyłonieniu ze składu plenarnego delegacji sejmowej, która miała określone pełnomocnictwa. Ważnym organem w I Rzeczypospolitej był sejm elekcyjny - zjazd szlachty, która miała zadecydować o wyborze nowego króla. Znany też był sejm konwokacyjny, który był w czasie bezkrólewia sejmem poprzedzającym wolną elekcję, gdzie ustalano kandydatów do tronu oraz sejm koronacyjny, który poprzedzał koronację elekta.

Cała I Rzeczypospolita była państwem demokracji szlacheckiej, w której główną rolę polityczną odgrywała procedura sejmowania.

Podobne wypracowania do Rzeczpospolita szlachecka - rodzaje sejmów w I Rzeczpospolitej