Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Dlaczego Bóg ma prawo oczekiwać od ludzi posłuszeństwa i wierności, jak myślisz? Wypracowanie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Bóg po raz pierwszy zażądał posłuszeństwa wobec ludzi zaraz po ich stworzeniu, czyli wówczas, gdy jeszcze mieszkali w Edenie. Postawiony im został tylko jeden zakaz - zrywania owoców z drzewa poznania dobra i zła. Ponieważ Adam i Ewa cieszyć się mogli cudownością Raju i żyć w bliskości Boga, który był samą dobrocią i miłością, ich złamanie tego jedynego prawa wywołało niewyobrażalny gniew Pana. Za chwilę zaspokojenia pokusy człowiek utracił Eden i ogromnie zasmucił Boga.

Jednak Stwórca nie odwrócił się od ludzi i choć skazał ich na życie w znoju, nieustannie ingerował w ich życie, pokazując, że są nadal mu drodzy. Człowiek winien jest Bogu posłuszeństwo, ponieważ Ojciec Niebieski, mimo postępku pierwszych rodziców, zrobił dla niego coś, co jest niewysłowioną łaską - obiecał życie wieczne, powrót do dawnego Raju.

Jednak warunkiem osiągnięcia szczęścia po życiu doczesnym jest zgodność postępowania z przykazaniami, które Bóg zesłał, a także z jego wolą zawartą w Piśmie św. Niewielkim jednak poświęceniem wydaje się życie zgodne z Boskim przykazaniem wobec wielkiego szczęścia, jakiego może doświadczyć dusza, która trafia do nieba. 

Bóg musi oczekiwać naszej wierności...

Podobne wypracowania