Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Dlaczego Bóg ma prawo oczekiwać od ludzi posłuszeństwa i wierności, jak myślisz? Wypracowanie

Bóg po raz pierwszy zażądał posłuszeństwa wobec ludzi zaraz po ich stworzeniu, czyli wówczas, gdy jeszcze mieszkali w Edenie. Postawiony im został tylko jeden zakaz - zrywania owoców z drzewa poznania dobra i zła. Ponieważ Adam i Ewa cieszyć się mogli cudownością Raju i żyć w bliskości Boga, który był samą dobrocią i miłością, ich złamanie tego jedynego prawa wywołało niewyobrażalny gniew Pana. Za chwilę zaspokojenia pokusy człowiek utracił Eden i ogromnie zasmucił Boga.

Jednak Stwórca nie odwrócił się od ludzi i choć skazał ich na życie w znoju, nieustannie ingerował w ich życie, pokazując, że są nadal mu drodzy. Człowiek winien jest Bogu posłuszeństwo, ponieważ Ojciec Niebieski, mimo postępku pierwszych rodziców, zrobił dla niego coś, co jest niewysłowioną łaską - obiecał życie wieczne, powrót do dawnego Raju.

Jednak warunkiem osiągnięcia szczęścia po życiu doczesnym jest zgodność postępowania z przykazaniami, które Bóg zesłał, a także z jego wolą zawartą w Piśmie św. Niewielkim jednak poświęceniem wydaje się życie zgodne z Boskim przykazaniem wobec wielkiego szczęścia, jakiego może doświadczyć dusza, która trafia do nieba. 

Bóg musi oczekiwać naszej wierności i posłuszeństwa, nie tylko dlatego, że Jego nagroda jest czymś nieporównanie wspaniałym, ale również dlatego, ponieważ zawsze postępował jako miłościwy i kochający ojciec, wybaczając potknięcia, doceniając dobro, chroniąc, będąc otuchą w chwilach trudności.

Największym darem Boga, za który należy Mu się największa wdzięczność, był Jego jedyny syn Jezus. Jego zmartwychwstanie odkupiło winy wszystkich ludzi oraz otworzyło dla wiernych bramy nieba. Bóg zrobił wiele dla człowieka - dał mu życie, stworzył piękny świat, dał radość i szczęście egzystencji ziemskiej, ale nade wszystko obdarował go kolejnym etapem, jaki jest życie wieczne u Jego boku, gdzie nie ma trosk, bólu i przede wszystkim śmierci.  a

Podobne wypracowania do Dlaczego Bóg ma prawo oczekiwać od ludzi posłuszeństwa i wierności, jak myślisz? Wypracowanie