Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Kim jest człowiek według Biblii? Opracowanie

Według słów autora Księgi Rodzaju człowiek powstał na obraz i podobieństwo Boga Ojca, by opiekować się całym światem widzialnym, który On stworzył. Następnie stworzona została kobieta, aby mogła być towarzyszką mężczyzny i z nim zajmować się wszystkim, co polecił Bóg.

Gdy ludzie złamali zakaz Boży dotyczący drzewa poznania dobra i zła, ulegając szatanowi, opuścili na zawsze Eden i zaczęli mnożyć się i zaludniać ziemię oraz pędzić życie w trudzie i troskach. Jednak mimo występku pierwszych rodziców Bóg bardzo ukochał człowieka, od początku jego historii towarzyszył mu i zsyłał swą łaskę na niego. 

Ludzie są ukochanymi dziećmi Boga, których zadaniem jest godnie żyć na ziemi, by zasłużyć na powrót do Raju po śmierci. Człowiek ma wypełniać wolę Pana, postępować zgodnie ze słowami Pisma Świętego i czynić ze swej egzystencji prawdziwe świadectwo odwzajemnionej miłości do Boga.

Jednocześnie mimo wywyższenia ludzi rozgniewany Bóg potrafił karać ich za postępowanie niezgodne z Jego wolą. Przykładami kary Bożej za grzechy mogą być: zesłanie potopu czy plag egipskich, zniszczenie Sodomy i Gomory. Jednocześnie również poddawał człowieka rozmaitym próbom wiary, zwłaszcza tych, którzy byli jego najbardziej oddanymi sługami. Takiej próbie poddani zostali m.in. Hiob i Abraham.

Tym spośród swych dzieci, którzy zasłużyli na Jego łaskę, Bóg wynagradzał w dwójnasób. Oprócz dostatków i szczęścia życia doczesnego, doczekali się oni życia wiecznego razem z Nim w niebie.

Ucieleśnieniem człowieczym Boga był również Jego syn Jezus, który żył wśród ludzi, zmarł ukrzyżowany przez ludzi, by odkupić winy całej ludzkości, a następnie zmartwychwstał, dając świadectwo niewyobrażalnej mocy Ojca. Mesjasz przybędzie ponownie i podczas Sądu Ostatecznego, będzie sędzią żywych i tych, którzy już odeszli z tego świata. Jezus był darem Boga dla ludzi, aby uwierzyli i otrzymali za to życie wieczne.

Bóg postawił człowieka w hierarchii stworzeń ponad wszystkim, nawet nad istotami tak doskonałymi jak aniołowie, co wzbudziło zazdrość, gniew i upadek Lucyfera i jego orszaku. Odtąd człowiek nieustannie narażony jest na podszepty diabelskie, które mają na celu odwrócenie człowieka od Boga oraz potępienie duszy. Bóg dał człowiekowi wolną wolę, by mógł wybierać między dobrem a złem, ale chroni również swe dzieci przed tym, co pochodzi od szatana.

Podobne wypracowania do Kim jest człowiek według Biblii? Opracowanie