Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Osiem błogosławieństw - „Błogosławieni cisi (...)” - interpretacja, znaczenie

Błogosławieństwo Jezusa z Kazania na Górze: „Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię”, znaleźć można odnotowane w Ewangelii wg św. Mateusza (5, 5).

Cichość w rozumieniu Chrystusa oznacza łagodność, pogodę ducha, dobroć oraz szczerość. Jezus sam siebie nazwał cichym, czyli posiadającym takie cechy. Dlatego więc ludzie powinni naśladować Go w tej pokorze, ponieważ to powoduje, że staną się oni błogosławieni, czyli szczęśliwi.

Jednak świat, w którym żyjemy nie tylko nie sprzyja byciu takim, jak oczekuje tego od nas Jezus, ale przede wszystkim żąda bycia zupełnie innym. Dziś liczy się poklask, buta, wyrachowanie, pomijanie drugiego człowieka, podążanie do celu za wszelką cenę, rozpychanie się łokciami. Jeśli człowiek nie wpasuje się w schemat stworzony przez dzisiejszą kulturę – osoby agresywnie prącej do przodu, przebojowej i zaradnej w znaczeniu radzącej sobie wszystkimi sposobami.

Zwłaszcza w takich czasach bardzo cenne wydaje się postępowanie zgodnie z omawianym błogosławieństwem, ponieważ w pewnym stopniu skazuje to człowieka na odtrącenie i zepchnięcie na margines. Osoba, która nie chce lub nie potrafi działać wbrew swym zasadom i stać takim, jak oczekuje tego współczesność, tym bardziej zasługuje na to, by oddać się w opiekę Chrystusowi.

Aby usłyszeć Boga i jego „głos”, niezbędna jest właśnie cisza – cisza w sercu i duszy. Bezgłośnie Bóg objawił się Eliaszowi (1 Krl 19,11-12), ponieważ według słów Biblii Pan zawsze objawia się jako „głos dojmującej ciszy”. Zwiastowanie odbywało się w ciszy, a życie Chrystusa wielokrotnie naznaczone było oddawaniem się modlitwie w samotności i spokoju.

Jeśli człowiek potrafi odnaleźć w sobie pokorę i dobroć i postępuje zgodnie z nimi w życiu, na pewno dostąpi łaski Bożej i odnajdzie prawdziwe szczęście.

Podobne wypracowania do Osiem błogosławieństw - „Błogosławieni cisi (...)” - interpretacja, znaczenie