Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Co pomaga nam zachować treści zawarte w VIII Przykazaniu Bożym? Wypracowanie

Ósme przykazanie, które zesłane zostało człowiekowi wśród dziesięciu, brzmi: „Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu”. Bóg oczekuje więc, by ludzie nie kalali swych ust kłamstwem, które jest często tą łatwiejszą drogą wyboru.

Kłamstwo jest bardzo często popełnianym grzechem, ponieważ ludzie z kilku powodów nie wyjawiają prawdy. Może to być strach, lenistwo, chęć uzyskania jakiejś korzyści lub wprowadzenia kogoś w błąd, zawiść itd. Jaki powód by to nie był, w większości przypadków intencje kłamiącego są złe. Wyjątkiem są tzw. kłamstwa białe, czyli mówione w dobrej wierze, ale tu niekiedy granica tych intencji jest bardzo niewyraźna.

Jeśli więc kłamstwo wynika z negatywnych intencji, to przeciwdziałaniem kłamstwu czy też zapobieganiem mu jest 7 Darów Ducha Świętego: mądrość, rozum, rada, męstwo, umiejętność, pobożność, bojaźń Boża. Każdy z tych darów, jeśli zostanie przez człowieka odpowiednio przyswojony, powodował będzie niechęć do używania kłamstwa, ponieważ wszystkie one razem tworzą cechy mądrości życiowej, która pozwala widzieć wyraźnie to, co jest ważniejsze - własna wygoda czy branie odpowiedzialności za własne czyny.

Mądrość w tym przypadku jest nie tyle domeną rozumu, co raczej serca, które powinno kierować się w postępowaniu miłością, która widzi wszystko poprzez pryzmat życia wiecznego. Mądrość zakłada postępowanie, które ukierunkowuje na eschatologię, a nie życie doczesne, więc w takim ujęciu kłamstwo jest orężem głupoty, ponieważ oddala od Ojca w niebie.

O ile mądrość działająca jako swego rodzaju instynkt Boży, o tyle rozum jest możliwością pojęcia prawd zawartych w Piśmie Świętym takimi, jakie one są naprawdę. Rada z kolei ma związek z byciem szczęśliwym poprzez obcowanie z prostotą życia, przy jednoczesnym dostrzeganiu jego złożoności. Dzięki niej człowiek posiada wewnętrzny drogowskaz, dzięki któremu nie gubi się w wyborze między moralnym i niemoralnym.

Męstwo jest postawą wobec nieuchronnych trudów życia, niekiedy bardzo uciążliwych. Przyjmując je z cierpliwością i ufnością Bogu, nie potrzeba uciekać się do wyboru zła. Wiedza zapewnia widzenie prawdziwego oblicza świata, Boga, ludzi, wieczności. 

Bojaźń Boża chroni przez zachowaniem, które oddala od Ojca lub całkowicie odwraca od niego. Dzięki bojaźni człowiek postępuje tak, by zasłużyć na Jego łaskę i zadowolenie. Pobożność to sposób odnoszenia się do Boga i ludzi, który powinien cechować się: dobrocią, łagodnością, wrażliwością, troskliwością itd., a to wszystko jest przeciwstawne kłamstwu i innym złym odruchom.

Podobne wypracowania do Co pomaga nam zachować treści zawarte w VIII Przykazaniu Bożym? Wypracowanie