Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Jakie mogą być sposoby wyrażania wiary przez chrześcijan? Wypracowanie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Wiara jest odpowiedzią człowieka daną Bogu, który mu się objawia i udziela, przynosząc jednocześnie światło człowiekowi poszukującemu sensu w życiu.

Najważniejszym ze sposobów wyrażanie wiary jest uczestnictwo w liturgii. W symbolu wiary Kościół wyznaje misterium Trójcy Świętej i jej życzliwość wobec całego stworzenia - Bóg Ojciec wypełnia tajemnicę swej woli, ponieważ daje swego Syna i Ducha Świętego dla zbawienia świata i swej chwały. Wierni mają przeżywać to misterium i świadczyli o nim w świecie. Liturgia urzeczywistnia i ukazuje Kościół jako widzialny znak komunii Boga z ludźmi.To właśnie podczas liturgii wyznajemy naszą wiarę, zaczynając od słowa „wierzę”. Wykład wiary Kościoła jest wyznawanyw Credo.

Wyrażanie wiary obecne jest także w praktykowaniu przykazań Bożych. Bóg zesłał człowiekowi pod ich postacią swą wolę, którą należy wypełniać. Jeśli postępuje się zgodnie z Dekalogiem, wówczas urzeczywistnia się w praktyce wiarę, którą ma się w sercu. Dzięki właściwemu postępowaniu najpełniej objawia się prawdziwość i głębokość wiary. Zaprzeczeniem tego jest mówienie jedynie o swej pobożności i miłości do Boga, a postępowanie zupełnie niezgodne z tymi słowami. Niestety bardzo...

Podobne wypracowania