Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Jakie mogą być sposoby wyrażania wiary przez chrześcijan? Wypracowanie

Wiara jest odpowiedzią człowieka daną Bogu, który mu się objawia i udziela, przynosząc jednocześnie światło człowiekowi poszukującemu sensu w życiu.

Najważniejszym ze sposobów wyrażanie wiary jest uczestnictwo w liturgii. W symbolu wiary Kościół wyznaje misterium Trójcy Świętej i jej życzliwość wobec całego stworzenia - Bóg Ojciec wypełnia tajemnicę swej woli, ponieważ daje swego Syna i Ducha Świętego dla zbawienia świata i swej chwały. Wierni mają przeżywać to misterium i świadczyli o nim w świecie. Liturgia urzeczywistnia i ukazuje Kościół jako widzialny znak komunii Boga z ludźmi.To właśnie podczas liturgii wyznajemy naszą wiarę, zaczynając od słowa „wierzę”. Wykład wiary Kościoła jest wyznawanyw Credo.

Wyrażanie wiary obecne jest także w praktykowaniu przykazań Bożych. Bóg zesłał człowiekowi pod ich postacią swą wolę, którą należy wypełniać. Jeśli postępuje się zgodnie z Dekalogiem, wówczas urzeczywistnia się w praktyce wiarę, którą ma się w sercu. Dzięki właściwemu postępowaniu najpełniej objawia się prawdziwość i głębokość wiary. Zaprzeczeniem tego jest mówienie jedynie o swej pobożności i miłości do Boga, a postępowanie zupełnie niezgodne z tymi słowami. Niestety bardzo wielu katolików, którzy uważają się za niezwykle wierzących, w praktyce rozmija się z wolą Pana.

Innym sposobem wyrażania naszej wiary może być modlitwa. To w niej kierujemy swe myśli bezpośrednio do Boga lub pośrednio do Niego poprzez osoby święte. Nie sprowadza się ona do spontanicznego wyrazu odruchu wewnętrznego, ponieważ by się modlić, trzeba tego chcieć. Duch Święty uczy wiernych modlitwy poprzez żywy przekaz, czyli tradycję świętą w wierzącym i modlącym się Kościele. Modlitwa jest jedną z form wzrastania tradycji wiary, głównie przez kontemplację i studium wierzących, którzy zachowują w swych sercach wydarzenia i słowa sensu zbawienia i poprzez głębokie wnikanie w doświadczane rzeczywistości duchowe. 

Podobne wypracowania do Jakie mogą być sposoby wyrażania wiary przez chrześcijan? Wypracowanie