Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania
weekendowo.pl
Strona główna Religia Jakie mogą być sposoby wyrażania wiary przez chrześcijan? Wypracowanie

Jakie mogą być sposoby wyrażania wiary przez chrześcijan? Wypracowanie

Wiara jest odpowiedzią człowieka daną Bogu, który mu się objawia i udziela, przynosząc jednocześnie światło człowiekowi poszukującemu sensu w życiu.

Najważniejszym ze sposobów wyrażanie wiary jest uczestnictwo w liturgii. W symbolu wiary Kościół wyznaje misterium Trójcy Świętej i jej życzliwość wobec całego stworzenia - Bóg Ojciec wypełnia tajemnicę swej woli, ponieważ daje swego Syna i Ducha Świętego dla zbawienia świata i swej chwały. Wierni mają przeżywać to misterium i świadczyli o nim w świecie. Liturgia urzeczywistnia i ukazuje Kościół jako widzialny znak komunii Boga z ludźmi.To właśnie podczas liturgii wyznajemy naszą wiarę, zaczynając od słowa „wierzę”. Wykład wiary Kościoła jest wyznawanyw Credo.

Wyrażanie wiary obecne jest także w praktykowaniu przykazań Bożych. Bóg zesłał człowiekowi pod ich postacią swą wolę, którą należy wypełniać. Jeśli postępuje się zgodnie z Dekalogiem, wówczas urzeczywistnia się w praktyce wiarę, którą ma się w sercu. Dzięki właściwemu postępowaniu najpełniej objawia się prawdziwość i głębokość wiary. Zaprzeczeniem tego jest mówienie jedynie o swej pobożności i miłości do Boga, a postępowanie zupełnie niezgodne z tymi słowami. Niestety bardzo...

Podobne wypracowania