Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Przebaczenie - definicja, wyjaśnienie. Przebaczenie w Biblii

Słowa wypowiadane podczas Modlitwy Pańskiej: „[…] odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom” są swoistą definicją przebaczenia – odpuszczenie win tym, którzy w jakiś sposób zawinili przeciwko nam oraz wybaczenie przez Boga grzechów, które my popełniliśmy.

Grzech to obraza Boga i zerwanie z Nim jedności, jak również naruszenie komunii z Kościołem. Nawrócenie poprzez pokutę i pojednanie przyczynia się do przebaczenia ze strony Boga. Jedynie Bóg wybacza grzechy (Mk 2, 7). Jezus, jako Syn Boży, również posiada taką władzę i wykonuje ją (Mk 2, 10; Mk 2, 5; Łk 7, 48), a także na mocy Boskiego autorytetu przekazał ją ludziom, aby dokonywali przebaczenia w Jego imieniu (J 20, 21-23).

Jezus Chrystus chciał, aby cała Jego wspólnota kościelna poprzez modlitwę, życie i działanie była świadectwem i narzędziem przebaczenia i pojednania. Jest to dar od Niego, który sam uzyskał poprzez ofiarę swej Krwi. Władzę odpuszczania grzechów Jezus powierzył apostołom, którzy mieli służyć pojednaniu i starać się dąrzyć do zbliżenia z Bogiem (2 Kor 5, 18). Apostoł posłany jest w imię Chrystusa, a poprzez niego sam Bóg Ojciec wzywa i prosi o pojednanie (2 Kor 5, 20).

W Biblii wiele jest przykładów wybaczenia grzesznikom ich win. Jezus wybaczył na przykład  jawnogrzesznicy, ponieważ jej skrucha była szczera, a pragnienie odrzucenia dawnego życia gorące i głębokie (J 8, 1-11). We fragmentach mówiących o ukrzyżowaniu Jezusa, Syn Boży prosi swego Ojca w niebie o przebaczenie Jego katom (Łk 23, 33-34).

Nowotestamentowe Ewangelie przybliżają wierzącym prawdę, że należy przebaczać swym bliźnim. Św. Piotr, spytawszy Jezusa ile razy powinien wybaczyć swemu nieprzyjacielowi, otrzymał odpowiedź, że za każdym razem (Mt 18, 21). W Ewangelii według św. Łukasza znajduje się przypowieść o synu marnotrawny, który otrzymuje dar przebaczenia od ojca, po tym jak go opuścił i zawiódł (Łk 15, 1- 32).

Jezus, nauczając ludzi, przybliżył przypowieść o zagubionej owcy (Mt 15, 4-7), która również jest ilustracją wybaczenia win i wielkiej radości tego, który zabłądził w obliczu odpuszczenia mu grzechów. 

Podobne wypracowania do Przebaczenie - definicja, wyjaśnienie. Przebaczenie w Biblii