Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Ekumenizm Jana Pawła II - Jan Paweł II na rzecz ekumenizmu. Opracowanie i rozwinięcie

Ekumenizm to termin pochodzący z języka greckiego „oikumene”, co oznacza ideę „całego zamieszkanego świata”. W Piśmie Świętym pojęcia to użyte było w Ewangelii wg św. Mateusz (24, 14), Dziejach Apostolskich (17, 6) i  Liście do Hebrajczyków. We współczesnej teologii ekumenizm oznacza świadomość chrześcijan, że Kościół jest podzielony i że potrzebna jest powtórna jego jedność. Każde zaangażowanie na rzecz jedności chrześcijan określane jest dziś jako ekumenizm lub ruch ekumeniczny.

Jednym z określeń, jakich używa się, gdy mówi się o Janie Pawle II, jest zwrot „papież ekumenizmu”. Na takie miano papież Polak zasłużył sobie dzięki swej niezłomnej postawie działania w kierunku zjednoczenia Kościoła, za wzór stawiając sobie misyjną pracę wśród Słowian, jaką wykonali święci braci Cyryl i Metody, co Jan Paweł zawarł w swoim Slavorum Apostoli.

Jednym z dokumentów napisanych przez papieża, traktujących o jego wizji ekumenicznej jest encyklika Ut unam sunt. Omawia w niej kwestie dotyczące dialogu katolików, protestantów oraz prawosławnych. To w niej papież wyłożył prawdę, że ekumenizm jest wpisany w posługę duszpasterską jego pontyfikatu.

Ogromną część ruchu na rzecz ekumenizmu Jana Pawła II stanowiły jego misje apostolskie odbywane w krajach, gdzie katolicy są bardzo nieznaczną grupa wyznaniową. Takie wędrówki zaprowadziły papieża do Niemiec, Kanady, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii czy krajów skandynawskich. 

Podczas spotkania w Asyżu Jana Pawła z przedstawicielami kilkunastu religii świata, a także wszystkimi odłamami chrześcijaństwa modlił się wspólnie z nimi o zapanowanie pokoju międzywyznaniowego. 

Drogą jaką obrał papież była drogą dialogu miłości. Tym do czego najbardziej dążył przez całe swe życie oddane Chrystusowi, była sprawa budowania chrześcijańskiej jedności oraz porozumienia z innymi religiami na świecie.   

Podobne wypracowania do Ekumenizm Jana Pawła II - Jan Paweł II na rzecz ekumenizmu. Opracowanie i rozwinięcie