Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Ekumenizm Jana Pawła II - Jan Paweł II na rzecz ekumenizmu. Opracowanie i rozwinięcie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Ekumenizm to termin pochodzący z języka greckiego „oikumene”, co oznacza ideę „całego zamieszkanego świata”. W Piśmie Świętym pojęcia to użyte było w Ewangelii wg św. Mateusz (24, 14), Dziejach Apostolskich (17, 6) i  Liście do Hebrajczyków. We współczesnej teologii ekumenizm oznacza świadomość chrześcijan, że Kościół jest podzielony i że potrzebna jest powtórna jego jedność. Każde zaangażowanie na rzecz jedności chrześcijan określane jest dziś jako ekumenizm lub ruch ekumeniczny.

Jednym z określeń, jakich używa się, gdy mówi się o Janie Pawle II, jest zwrot „papież ekumenizmu”. Na takie miano papież Polak zasłużył sobie dzięki swej niezłomnej postawie działania w kierunku zjednoczenia Kościoła, za wzór stawiając sobie misyjną pracę wśród Słowian, jaką wykonali święci braci Cyryl i Metody, co Jan Paweł zawarł w swoim Slavorum Apostoli.

Jednym z dokumentów napisanych przez papieża, traktujących o jego wizji ekumenicznej jest encyklika Ut unam sunt. Omawia w niej kwestie dotyczące dialogu katolików, protestantów oraz prawosławnych. To w niej papież wyłożył prawdę, że ekumenizm jest wpisany w posługę duszpasterską jego pontyfikatu.

Ogromną część...

Podobne wypracowania