Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Nawrócenie - co to jest? Uzasadnij, że uwierzyć w Ewangelię, znaczy – nawrócić się

Nawrócenie jest zmianą sposobu myślenia oraz postępowania, która to przemiana powinna być radykalna i zdecydowana. Do dokonania tego potrzebna jest więc siła odwagi. 

Społeczność jest niezbędna do tego, by urzeczywistnić powołanie ludzkie. Aby ten cel został osiągnięty, powinna być szanowana właściwa hierarchia wartości, która aspekty dotyczące materii i instynktów podporządkowuje aspektom wewnętrznym i duchowym.

Zmiana celów i środków, która prowadzi do nadania wartości celu ostatecznego temu, co jest jedynie środkiem do jego osiągnięcia albo do traktowania osób jako zwykłych środków ze względu na jakiś cel, rodzi niesprawiedliwe struktury, które utrudniają lub niemal nieumożliwianą prowadzenia życia chrześcijańskiego, zgodnego z przykazaniami Bożymi.

Należy więc odwoływać się do duchowych i moralnych zdolności człowieka, a także do stałego wymagania jego wewnętrznego nawrócenia, by doprowadzić w ten sposób do zmian społecznych, które faktycznie służyłyby jednostce. Pierwszeństwo nadane nawróceniu serca, nie  eliminuje, ale właśnie nakłada obowiązek uzdrawiania instytucji i warunków życia, gdy skłaniają do grzechu, tak, by były zgodne z normami sprawiedliwości i sprzyjały dobru, a nie stawały się barierami.

Nawrócenie do Chrystusa, nowe narodzenie się przez chrzest, dar Ducha Świętego, Ciało i Krew Chrystusa otrzymywane jako pokarm sprawiają, że człowiek staje się święty i nieskalany przed obliczem Boga tak, jak Kościół jako oblubienica Pana jest święty i nieskalany.

Grzesznik nawraca się do Chrystusa poprzez sakrament pokuty oraz wiarę. Przechodzi on ze śmierci do życia poprzez poddanie się miłosiernemu sądowi Boga. Również szczera miłość małżeńska, pokorna i cierpliwa praktyka cnót rodzinnych i wytrwała modlitwa mogą przygotować niewierzącego współmałżonka do przyjęcia łaski nawrócenia. 

Uwierzenie w Ewangelię oznacza nawrócenie się człowieka, ponieważ wiąże się to z przyjęciem za bezsprzeczną prawdę tego, co stanowi istotę Ewangelii. Jeśli człowiek uwierzy i zaufa słowu Boga, wówczas nastąpi zmiana w jego sposobie myślenia i działania w taki sposób, że zmienią się całkowicie jego priorytety. 

Podobne wypracowania do Nawrócenie - co to jest? Uzasadnij, że uwierzyć w Ewangelię, znaczy – nawrócić się