Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Grzechy - obmowa i oszczerstwo - definicja, opis, przykłady. Co to jest obmowa i oszczerstwo?

Według Katechizmu Kościoła Katolickiego poszanowanie dobrego imienia innych osób zabrania popełnienia czynu lub wypowiedzenia słowa, które mogą wyrządzić mu krzywdę.  

Staje się winnym: 1) pochopnego sądu – ten, kto nawet poprzez milczenie uznaje bez dowodów wadę moralną bliźniego; 2) obmowy – ten, kto bez obiektywnie ważnego powodu ujawnia błędy i wady  kogoś innym osobom, które o tym nie wiedziały; 3) oszczerstwa – ten, kto poprzez mówienie nieprawdy szkodzi imieniu drugiego człowieka i daje okazję do fałszywych przekonań na jego temat.

Obmowa różni się tym od oszczerstwa, że dotyczy ujawniania przed ludźmi kompromitujących dla człowieka wad, grzechów itp., które nie są czymś zmyślonym. Oszczerstwo zaś zakłada mówienie tego, co godzi w człowieka, ale poprzez użycie kłamstwa.

Obmowa i oszczerstwo niszczą dobre imię człowieka i jego cześć jako naszego bliźniego. Cześć to świadectwo społeczne, które składa się godności człowieka i każdy ma do tej czci naturalne prawo, jak również do zachowania dobrego imienia i szacunku ze strony innych. Twe dwa grzechy przeciw bliźniemu naruszają cnoty sprawiedliwości i miłości. 

Dobra intencja, jaką jest na przykład udzielona komuś pomoc, nie czyni dobrym ni słusznym, ni właściwym takiego zachowania, które samo w sobie jest złe, tak jak obmowa czy oszczerstwo. Cel nie może bowiem uświęcać środków. Nie może być usprawiedliwione np. skazanie niewinnego człowieka, by w ten sposób ratować całą społeczność.

Każdy człowiek jest zobligowany do tego, by zachować sprawiedliwą dyskrecję w sprawach życia prywatnego innych ludzi. Jeśli nie ma się pewności, czy chęć wyjawienia tego, co chcemy powiedzieć o kimś jest słuszne, należy spytać samego siebie, czy chcielibyśmy, by to o nas lub o naszych bliskich, ktoś mówił podobne rzeczy. 

Grzechy obmowy i oszczerstwa zawsze wynikają ze złych pobudek, którymi są najczęściej: gniew, zazdrość, zawiść, nienawiść, rozgoryczenie.

Podobne wypracowania do Grzechy - obmowa i oszczerstwo - definicja, opis, przykłady. Co to jest obmowa i oszczerstwo?