Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Grzechy - obmowa i oszczerstwo - definicja, opis, przykłady. Co to jest obmowa i oszczerstwo?

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Według Katechizmu Kościoła Katolickiego poszanowanie dobrego imienia innych osób zabrania popełnienia czynu lub wypowiedzenia słowa, które mogą wyrządzić mu krzywdę.  

Staje się winnym: 1) pochopnego sądu – ten, kto nawet poprzez milczenie uznaje bez dowodów wadę moralną bliźniego; 2) obmowy – ten, kto bez obiektywnie ważnego powodu ujawnia błędy i wady  kogoś innym osobom, które o tym nie wiedziały; 3) oszczerstwa – ten, kto poprzez mówienie nieprawdy szkodzi imieniu drugiego człowieka i daje okazję do fałszywych przekonań na jego temat.

Obmowa różni się tym od oszczerstwa, że dotyczy ujawniania przed ludźmi kompromitujących dla człowieka wad, grzechów itp., które nie są czymś zmyślonym. Oszczerstwo zaś zakłada mówienie tego, co godzi w człowieka, ale poprzez użycie kłamstwa.

Obmowa i oszczerstwo niszczą dobre imię człowieka i jego cześć jako naszego bliźniego. Cześć to świadectwo społeczne, które składa się godności człowieka i każdy ma do tej czci naturalne prawo, jak również do zachowania dobrego imienia i szacunku ze strony innych. Twe dwa grzechy przeciw bliźniemu naruszają cnoty sprawiedliwości i miłości. 

Dobra intencja, jaką...

Podobne wypracowania