Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Wychowanie religijne - definicja, znaczenie. Wychowanie religijne w rodzinie

Wychowanie religijne jest to nauka, która ma doprowadzić do zjednoczenia z Bogiem oraz do poznania Boga jako kochającego Ojca. To wychowanie musi być ukierunkowane przede wszystkim na pogłębienie wiary dziecka, a następnie młodego człowieka poprzez powiązanie roku liturgicznego w katechezie z domem rodzinnym, szkołą. Należy także uwzględnić zadania Kościoła, rodziny i szkoły w wychowaniu do życia wiarą i otwarcia się na Boga. 

Miłość małżeńska nie może ograniczać się jedynie do przekazywania dzieciom daru życia. Powinna obejmować także ich wychowanie moralne  i formację duchową. To zadanie wychowawcze jest niezwykle wielkiej wagi i nic nie byłoby w stanie go zastąpić. Rodzice mają pierwszorzędne i niezbywalne prawo i obowiązek wychowania.

Poprzez łaskę sakramentu małżeństwa rodzice otrzymali zadanie i przywilej ewangelizowania swoich dzieci. Możliwie jak najwcześniej powinni oni wprowadzać swoje dzieci w tajemnice wiary. Od wczesnych lat powinni włączać je w życie wspólnoty kościelnej. Członkowie rodziny powinni pomagać sobie wzrastać w wierze poprzez życie zgodne z Ewangelią. Katecheza rodzinna wzbogaca inne formy nauczania wiary i towarzyszy im. 

Również znaczące miejsce w wychowaniu ma szkoła, która obok celów dydaktycznych stawia sobie istotne zadanie wychowawcze, a ze względu na prowadzoną w szkole katechezę również zadania katechetyczne.

W katechezie dla dzieci i młodzieży w kościele ważne jest to, by Słowo Boże było rozważane w modlitwie osobistej, aktualizowane w modlitwie liturgicznej i stale uzewnętrzniane, aby wydało swój owoc w nowym życiu. Nauczanie w teorii modlitw jest niezbędne w życiu modlitwy, ale ważne jest, by doprowadzać do pogłębiania ich treści.  

Podobne wypracowania do Wychowanie religijne - definicja, znaczenie. Wychowanie religijne w rodzinie