Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Działanie Ducha Świętego w życiu człowieka. Opracowanie tematu

Życie moralne chrześcijan jest podtrzymywane przez dary Ducha Świętego. To one umacniają człowieka w wierze i czynią go podporządkowanym Bogu, kwestią duchowym. 7 darów to: mądrość, rozum, rada, męstwo, umiejętność, pobożność i bojaźń Boża.

Pismo Święte mówi: „Twój dobry Ducha niech mnie prowadzi po równiej ziemi” (Ps 143, 10). Owocami, które zsyła ludziom Duch Święty są doskonałości, które On w nas kształtuje,  jako namiastkę wiecznej chwały. Według tradycji jest ich 12: miłość, wesele, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wspaniałomyślność, łaskawość, wierność, skromność, wstrzemięźliwość oraz czystość. Wszystkie one pomagają człowiekowi w skuteczniejszym dążeniu do Boga, są wyznacznikiem właściwego postępowania i działania zgodnie z wolą Ojca w niebie.

Nawet Apostołowie, nim zstąpił na nich Duch Święty, nie potrafili pojąć prawd zawartych w słowach Jezusa. Duch Święty. Jako trzecia Osoba Boska odpowiedzialny jest za narodzenie człowieka do życia Bożego i wieczności. Dzięki Duchowi Świętemu możemy zrozumieć przesłanie zawarte w słowach Chrystusa, które potrzebne są do właściwego życia w wierze.

Duch Święty napełnia człowieka światłem, dzięki któremu widzimy w Jezusie prawdziwe światło, czyli drogę, jaką należy kroczyć do Boga. Trzecia osoba Trójcy Świętej odpowiedzialna jest za to, by te wszystkie wartości, niejako znajdujące się obok nas stały się częścią naszej duszy, by wypełniły nasze wnętrza po brzegi. Spotykamy się z nimi w życiu codziennym, ale często mijamy, zapominając o ich wadze i znaczeniu.

Duch Święty sprawia, że związek z Bogiem staje się więzią bardziej namacalną, lepiej rozumianą, czymś trwałym i niezastąpionym. To właśnie Duch wlewa w nas przekonanie o sensie słów Jezusa, zbawieniu, życiu wiecznym, do którego prowadzi jedynie droga prawdy i sprawiedliwości. Dzięki Duchowi Świętemu człowiek w całej pełni odczuwa wielkość Boga i do niej właśnie pragnie dążyć.

Podobne wypracowania do Działanie Ducha Świętego w życiu człowieka. Opracowanie tematu