Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Napisz apel "świętuj Dzień Pański", skierowany do szkolnych koleżanek i kolegów. Opracowanie tematu

Drogie koleżanki, drodzy koledzy!

Pan Bóg zesłał ludziom Dziesięć Przykazań, wśród których trzecie brzmi: „Pamiętaj, abyś dzień święty święcił”, co oznacza, że siódmy dzień tygodnia, który według tradycji biblijnej był dniem odpoczynku Boga po pracy nad stworzeniem świata, ma być czasem odpoczynku dla człowieka, który powinien spędzić go z Bogiem.

Niedziela więc powinna stać się dla każdego praktykującego wierzącego dniem szczególnym. Dlatego nie traktujmy niedzieli jedynie jako jednego z dwóch dni weekendu, które można przeżyć na leniuchowaniu, spacerach, odwiedzinach. Głównym bowiem „bohaterem” tego dnia jest Bóg, którego należy odwiedzić podczas mszy świętej.

Drodzy koleżanki i koledzy, pamiętajcie o tym, aby znaleźć wśród najróżniejszych zajęć weekendowych czas, aby pogrążyć się w ciszy – dzięki której będzie możliwe lepsze porozumienie z Bogiem, aby znaleźć czas na pełne uczestnictwo w spotkaniu z Jezusem razem z innymi wiernymi, by wysłuchać Słowa Bożego.

Ważne jest także odpowiednie uczczenie innych świątecznych dat w kalendarzu liturgicznym. Poprzez kultywowanie tradycji kościelnej związanej ze świętami człowiek może całkowicie zjednoczyć się z Jezusem Chrystusem i w pełni przeżywać Tajemnice Boże.

Pan Bóg oczekuje od nas jako swoich ukochanych dzieci, abyśmy w niespokojnej codzienności, w której każda chwila odpoczynku jest czymś wyjątkowym, w milionach spraw zaprzątających myśli, wielości ludzi, z którymi mamy wciąż kontakt, potrafili znaleźć czas i dla Niego. Bóg wyznaczył każdy dzień niedzieli oraz kilkanaście świąt w roku po to, by człowiek podarował swą obecność duchową właśnie Jemu.

Drodzy koledzy i koleżanki, traktujcie Dzień Pański jako coś szczególnego, jako ten niewielki wycinek swej rzeczywistości, który stanie się synonimem duchowej więzi i rozmowy z Bogiem. Spróbujcie zatopić się w tej więzi, jaka łączy z Ojcem w niebie każdego człowieka, ale którą trzeba odnaleźć poprzez modlitwę. Ta więź możliwa jest dzięki miłości, jaką Bóg nas otacza, więc i my udowadniajmy Mu naszą wzajemność.

Podobne wypracowania do Napisz apel "świętuj Dzień Pański", skierowany do szkolnych koleżanek i kolegów. Opracowanie tematu