Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Dlaczego Eucharystię nazywamy ucztą? Opracowanie tematu, uzasadnienie z Biblii, katechizmu, własne przemyślenia

Eucharystia to pamiątka Paschy Chrystusa. Jest aktualizacją i ofiarowaniem sakramentalnym  Jego jedynej ofiary w liturgii kościelnej. Masza św. jest pamiątką ofiarną, w której przedłużona jest ofiara Krzyża oraz święta uczta Komunii w Ciele i Krwi Jezusa.

Przystępować do Komunii oznacza przyjmować samego Chrystusa, który oddał za nas swe życie. Ołtarz, wokół którego gromadzimy się podczas Eucharystii, reprezentuje dwa aspekty jednego misterium, którymi są ofiary oraz stół Pana. Ołtarz chrześcijański to symbol samego Chrystusa, który jest obecny wśród wiernych, jednocześnie jako ofiara składana dla pojednania ludzi i jako pokarm niebieski.

Ołtarz Chrystusa jest wyobrażeniem Jego Ciała. Jezus zaprasza wiernych do przyjmowania Go w sakramencie Eucharystii słowami: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Jego Krwi, nie będziecie mieli życia w sobie” (J 6, 53).    

Udział w Eucharystii daje nam cząstkę tego, jak sam zmartwychwstał, jak przemieni nasze ciało. Tak jak zwykły chleb dzięki wezwaniu Boga nie jest już zwykłym chlebem, a Eucharystią i składa się z elementu ziemskiego i boskiego, tak i my przyjmując Eucharystie, czyli biorąc udział w uczcie, otrzymujemy nadzieję na zmartwychwstanie.

Istnieje głęboki sens w tym, że Chrystus chciał pozostać obecny w swym Kościele w tak wyjątkowy sposób. Ponieważ w widzialnej postaci miał opuścić swoich, chciał dać ludziom swą obecność sakramentalną. Jeśli miał oddać swoje życie na krzyżu, to pragnął zostawić nam pamiątkę swej miłości w postaci możliwości uczestniczenia w uczcie.

Obecność prawdziwego Ciała i prawdziwej Krwi w sakramencie Eucharystii można pojąć jedynie poprzez wiarę. Słowa Jezusa w Ewangelii według św. Łukasza (22, 19) brzmią: „To jest Ciało moje, które za was będzie wydane […] To jest moja krew, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów”, a powtarzane są podczas każdej Mszy św. Ich ucieleśnieniem jest uczta Komunii Świętej, którą każdy wierny otrzymuje podczas liturgii.

Podobne wypracowania do Dlaczego Eucharystię nazywamy ucztą? Opracowanie tematu, uzasadnienie z Biblii, katechizmu, własne przemyślenia