Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Dlaczego Eucharystię nazywamy ucztą? Opracowanie tematu, uzasadnienie z Biblii, katechizmu, własne przemyślenia

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Eucharystia to pamiątka Paschy Chrystusa. Jest aktualizacją i ofiarowaniem sakramentalnym  Jego jedynej ofiary w liturgii kościelnej. Masza św. jest pamiątką ofiarną, w której przedłużona jest ofiara Krzyża oraz święta uczta Komunii w Ciele i Krwi Jezusa.

Przystępować do Komunii oznacza przyjmować samego Chrystusa, który oddał za nas swe życie. Ołtarz, wokół którego gromadzimy się podczas Eucharystii, reprezentuje dwa aspekty jednego misterium, którymi są ofiary oraz stół Pana. Ołtarz chrześcijański to symbol samego Chrystusa, który jest obecny wśród wiernych, jednocześnie jako ofiara składana dla pojednania ludzi i jako pokarm niebieski.

Ołtarz Chrystusa jest wyobrażeniem Jego Ciała. Jezus zaprasza wiernych do przyjmowania Go w sakramencie Eucharystii słowami: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Jego Krwi, nie będziecie mieli życia w sobie” (J 6, 53).    

Udział w Eucharystii daje nam cząstkę tego, jak sam zmartwychwstał, jak przemieni nasze ciało. Tak jak zwykły chleb dzięki wezwaniu Boga nie jest już zwykłym chlebem, a Eucharystią i składa się z elementu ziemskiego i boskiego, tak i my przyjmując...

Podobne wypracowania