Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Dlaczego wierzę w Boga? Po co wierzyć? Opracowanie tematu

Wiara jest zjawiskiem bardzo trudnym do pojęcia i opisania. Nie wierzymy bowiem dla kogoś lub czegoś, ale dlatego, że tak czujemy. Wierzyć w Boga oraz stosować się do wyznaczonych przez Niego zasad, obowiązków i nakazów jest naprawdę trudno. Codzienne życie stawia przed nami dziesiątki okazji do popełnienia grzechu, a te mogą zostać pokonane tylko poprzez wiarę w to, że tak się nie robi, że jest to złe i niegodne chrześcijanina. Jeżeli ktoś będzie w stanie stosować się do przykazań ustanowionych przez Boga i Jego Syna, życie będzie łatwiejsze, gdyż ułatwi to podejmowanie decyzji i życiowych wyborów. Co prawda Bóg nie poda nam jasnej odpowiedzi na pytanie: „Jak żyć w świecie,  w którym prym wiedzie przemoc i okrucieństwo, w dobie komputerów i interaktywnych rozrywek?”, ale z pewnością wskaże jedną z dróg. Poza tym wiara czyni nas lepszymi ludźmi. Stajemy się bardziej godni zaufania, troskliwi, miłosierni, tolerancyjni, cechuje nas szczerość. Przypowieści uczą nas zrozumienia dla ludzkich słabości, wybaczania oraz miłości do bliźniego, dzięki nim stajemy się mądrzejsi.

Wiara w Boga, pomimo istnienia jednego Pisma Świętego, tych samych przykazań i obowiązków, jest sprawą bardzo indywidualną i subiektywną. Każdy pojmuje wiarę, Boga, towarzyszące świętom obrzędy, na swój własny sposób. Owszem, czasami osoby duchowne nie mogą pojąć, że ktoś może inaczej interpretować pewne rzeczy, nikt jednak nie ma prawa pozbawiać drugiego człowieka możliwości własnej interpretacji oraz opinii.

Wybierając Boga decydujemy się na drogę trudną, wyboistą, niejednokrotnie ciernistą. Jeżeli to przetrwamy, dane nam będzie dostąpić zaszczytu obcowania z Najwyższym, co dla chrześcijanina jest celem i dobrem nadrzędnym. Ludzie niewierzący nie powinni być uznawani za gorszych, bo wiara jest darem. Jeżeli ktoś nie dostąpił tej łaski, można jedynie modlić się w intencji jego nawrócenia. Jak pisał Różewicz: ,,Życie bez Boga jest niemożliwe, życie bez Boga jest możliwe”. Pamiętajmy, że miłowanie bliźniego ma być dla chrześcijanina ważniejsze niż różnice światopoglądu.

Podobne wypracowania do Dlaczego wierzę w Boga? Po co wierzyć? Opracowanie tematu