Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Encyklika Jana Pawła II "Evangelium vitae" - streszczenie, opracowanie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Encyklika Jana Pawła II - Evangelium Vitae - traktuje o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego. Została ogłoszona 25. marca 1995 roku. Papież uważa, iż należy bronić życia ludzkiego od chwili narodzin, aż po naturalną śmierć. Ponadto potępia on wszelkie zamachy na życie ludzkie, wszelką ingerencję w ciało człowieka bez jego zgody, uważa on prawo do życia za najważniejsze i priorytetowe.

Najważniejszym rozdziałem tej encykliki wydaje się rozdział III, który o traktuje o piątym przykazaniu ,,Nie zabijaj”. Jan Paweł II stwierdza, iż tylko Bóg ma prawo odebrać komuś życie, gdyż On jest jego dawcą. Najważniejszym zadaniem człowieka jest właśnie obrona życia, gdyż jest najważniejsze, ponadto zostało stworzone na obraz i podobieństwo Boga, który jest jedyny i najważniejszy, więc nikt nie ma prawa w nie ingerować. Szacunek do życia oraz jego obrona stanowi obowiązek każdego chrześcijanina. Papież nie zgadza się, potępia prawa do eutanazji oraz aborcji, uważa je za zbrodnie. Stwierdza także, że ludzie, którzy je popełniają zatracili granicę pomiędzy dobrem, a złem. Jan Paweł II pragnie, aby dziecko było uważane za człowieka już od chwili poczęcia, najważniejszy bowiem jest szacunek, który należy się każdej istocie ludzkiej. Następnie...

Podobne wypracowania