Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Tajemnice różańca świętego - radosne. Opis, znaczenie, rozważania, opracowanie

Tajemnice radosne:

1.Zwiastowanie
2.Nawiedzenie
3.Narodzenie Pana Jezusa
4.Ofiarowanie Pana Jezusa
5.Znalezienie Pana Jezusa

Pierwsza część różańca, tzw. radosna, to pięć wydarzeń, których opisy możemy znaleźć u św. Łukasza Ewangelisty. Mają przypomnieć chrześcijaninowi, iż Bóg, pomimo swej świętości, stał się człowiekiem i przyjął na siebie wszelkie ludzkie słabości. Należy zdać sobie sprawę, że zrobił to dla nas, by pomóc nam dostąpić Królestwa Bożego.

Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie. Tajemnica odnosi się do Maryi, która pomimo iż nie do końca rozumie, o co prosi ją Jezus, wykonuje polecenie z pokorą i miłością, dając oczywiście przykład wszystkim ludziom, jak przyjmować Słowo Boże. Święto zwiastowania obchodzone jest 4. kwietnia.
Nawiedzenie św. Elżbiety przez Maryję. Święta Elżbieta wykazuje się ogromną pokorą i bardzo głęboką wiarą oraz szacunkiem, wypowiada do Maryji słowa: "Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona", co wyraża także jej troskę o nienarodzone dziecko. Święto nawiedzenia w Kościele Katolickim obchodzone jest 31. maja.

Narodzenie Pana Jezusa jest najbardziej radosną z tajemnic, gdyż wtedy Bóg stał się człowiekiem. Poza tym narodzenie Pana Jezusa to początek nowej, innej epoki, która prowadzi do raju, do domu Ojca, który poświęcił swego jedynego syna, by zbawił ludzkość. Święto Bożego narodzenia obchodzimy 25. grudnia.

Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni, w Jerozolimie, stanowi spotkanie Starego Testamentu z Nowym, dochodzi bowiem do spotkania Jezusa z sędziwymi już osobami, Symeonem i Anną. Ofiarowanie Jezusa w świątyni jest także zapowiedzią jego wielkiej ofiary, której dokona w Wielki Piątek na krzyżu. Święto Ofiarowania obchodzone jest 2. lutego.

Znalezienie Pana Jezusa. W tajemnicy tej jesteśmy świadkami pobytu dwunastoletniego Jezusa do świątyni, gdzie nauczał innych. Maryja po odnalezieniu ukochanego syna w świątyni była szczęśliwa, ale zarazem zdała sobie sprawę z powodu Jego pobytu na ziemi. 

Podobne wypracowania do Tajemnice różańca świętego - radosne. Opis, znaczenie, rozważania, opracowanie