Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Biblia - Księga Liczb - streszczenie, opracowanie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Księga Liczb jest czwartą Księgą Mojżeszową i należy do pism Starego Testamentu. Księgę nazwano tak ze względu na częste wymienianie w niej rozmaitych liczb, które mają – rzecz jasna – określone znaczenie.

Księga liczb jest opisem pewnych wydarzeń w życiu ludu wybranego, ale – podobnie jak w Księdze Kapłańskiej – Jahwe przekazuje w niej pewne zasady i reguły życia. Według tradycji, autorem księgi jest Mojżesz. Pierwszy rozdział zawiera spis mężczyzn. Było to konieczne, jako że trzeba wiedzieć, ile osób należy do ludu i czym oni się zajmują. Po spisie następuje ustalenie nowego prawa, a mianowicie – konieczności zachowania czystości. Każdy, kto chciał prowadzić życie duchowe, musiał złożyć śluby i obiecać dochowanie czystości. Potem następuje opis wydarzeń, które miały miejsce w owym czasie. Kilku Izraelitów wątpiło w Boga i spełnienie Jego obietnic, nie do końca Mu dowierzali. Zostali za to ukarani – Pan zapowiedział, iż nigdy nie ujrzą oni Ziemi Obiecanej. Buntowali się również inni, między innymi Abiram i Datan. Stanęli oni na czele dwustu pięćdziesięciu innych buntowników, nie chcieli wykonywać rozkazów Mojżesza i Aarona. Wkrótce potem zginęli, było to karą za nieposłuszeństwo.

Marsz...

Podobne wypracowania