Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Uczynki miłosierne względem duszy. Opis

Według zapisu w Katechizmie Kościoła Katolickiego uczynki miłosierne względem duszy są wyrazem naszej miłości do bliźniego, gdyż spełniając je, niesiemy mu pomoc. Obejmują siedem przykazań:

1.Grzeszących upominać
2.Nieumiejętnych pouczać
3.Wątpiącym dobrze radzić
4.Strapionych pocieszać
5.Krzywdy cierpliwie znosić
6.Urazy chętnie darować
7.Modlić się za żywych i umarłych

Pierwsze przykazanie odnosi się do osób, które zachowując wszystkie przykazania oraz będąc wiernymi Słowu Bożemu, mają prawo upominać i zwracać uwagę grzesznikom. Bóg daje im także przyzwolenie na pouczanie niedouczonych, udzielanie rad ludziom, którzy tego potrzebują oraz pocieszanie osób strapionych jakimś problemem. Jeżeli dzieje nam się krzywda, nie powinniśmy unosić się gniewem oraz rozpamiętywać przykrości przez długi czas. Należy spróbować zrozumieć osobę, która wyrządziła nam krzywdę oraz cierpliwie ją przetrwać. To świadczy bowiem o naszej sile, odwadze oraz zdolności przebaczania, z czym wiąże się kolejne przykazanie, które mówi, by wszelkie urazy i zacietrzewienia powstałe między ludźmi darować oraz puścić w niepamięć. Zyska na tym nie tylko osoba, której przebaczono, ale także wybaczający, który spełni swój chrześcijański obowiązek i wskaże drugiej osobie ścieżkę dobra, po której powinno się stąpać. Ostatnie przykazanie nakazuje modlić się zarówno za żywych, jak i umarłych, co wskazuje na wartość życia zarówno doczesnego, jak i życia wiecznego, przy boku Pana Jezusa w niebie. To wszystko stanowi obowiązek prawdziwego i wytrwałego w wierze chrześcijanina, który swoim życiem i zachowaniem powinien dawać przykład, robić wszystko, aby druga osoba postępowała podobnie, kierując się przede wszystkim wiarą, miłością i Słowem Bożym.

Podobne wypracowania do Uczynki miłosierne względem duszy. Opis